Forbrukerombudet krever at musikken som iTunes Store selger, må kunne spilles på andre musikkavspillere enn iPod. Saken startet i 2006, og ombudet konstaterer at Apples iTunes-butikk ikke har laget tilfredsstillende løsninger for å fjerne sperrene som muliggjør avspilling på andre produkter enn de som Apple selv lager.

I et svarbrev på vegne av Apples iTunes Store bare fastholder advokat Espen Tøndel i advokatfirmaet Simonsen tidligere synspunkter, og ser ingen grunn til å endre på noe.

– Selskapet er med andre ord ikke villig til å foreta endringer for å gjøre musikken på iTunes Store tilgjengelig for alle musikkspillere. iTunes har vist manglende vilje til å komme oss i møte i våre krav, og vi forbereder oss nå til behandling av saken i Markedsrådet, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Markedsrådet kan fatte endelig vedtak i saker som først er behandlet av Forbrukerombudet. Vedtak fra Markedsrådet kan ikke påklages, men kan bringes inn for ordinære domstoler.

Hva synes du om Apples standpunkt? Si din mening i kommentarfeltet!

LUKKET SYSTEM: Mange av filene som selges i Apples netbutikk iTunes Music Store kan bare spilles på Apples eget utstyr.