Tirsdag skulle Zachariasbryggen AS etter planen ha blitt begjært konkurs i Bergen tingrett. Slik blir det imidlertid ikke.

— Zachariasbryggen AS har lagt frem en utdypende finansieringsskisse som vi ønsker å la dem arbeide med, sier Jo Rodin, leder for gjeldsforhandlingene mellom Zachariasbryggen AS og BN Bank.

Fornøyd

Ifølge Knut Jørgen Hauges talsmann, Haakon B. Schrøder, går den nye finansieringsplanen ut på at Hauge også ønsker å kjøpe tomten som Zachariasbryggen står på. Alternativt ønsker Zachariasbryggen AS en langsiktig festekontrakt med tomteeier. Hauge skal være godt fornøyd med gjeldsnemndens avgjørelse.

— Hauge har jobbet for dette hele tiden. Det er kjekt er at gjeldsnemnden tror på den, ellers hadde de jo ikke trukket begjæringen. Det må likevel forhandles, men vi får håpe at folk er logiske. Det har jo vært spekulert i om han har penger eller ikke, og nå ser man at det har han, sier Schrøder.

Knut Jørgen Hauge kjøpte eiendommen Zachariasbryggen for 110 millioner kroner i 2005. Kjøpet ble finansiert av BN Bank. Hauge har vært involvert i en rekke konflikter med både leietakere og banken de siste årene.

Vil selge

Hauge skylder penger til flere kreditorer, hvorav BN Bank er den største med 240 millioner kroner.

Det har vært spekulert i at BN Bank skal ha ønsket å selge bygget til eiendomsbaron Geir Hove, som i dag eier tomten Zachariasbryggen står på gjennom selskapet Kløver Eiendom.

Svend Lund i BN Bank bekrefter at de helst hadde sett at bygget ble solgt.

— Vi har ingen foretrukket kjøper av eiendommen. Kommer den for salg, selger banken til høystbydende. Vi er opptatt av å sikre bankens verdier på best mulig måte, og vi har sagt at vi ønsker tvangssalg eller en løsning gjennom et salg. Det er gjeldsnemnden som styrer prosessen og den fasen vi er i nå, så mye er opp til den. Men, som vi også har sagt tidligere, så får vi avvente gjeldsnemndens arbeid og se hva den konkluderer med, sier Lund.

Skuffet over avgjørelse

Banken har foreløpig ikke sett finansieringsskissen til Hauge, men er skuffet over gjeldsnemndens avgjørelse.

— Vi må jo bare forholde oss til det, og så får vi vurdere det som skjer i etterkant. Nå arbeider gjeldsnemnden sammen med Hauge med ulike løsninger og banken avventer de prosessene, sier Lund.