Hummerne måtte han også gi fra seg, fiskeren fra Hordaland. Kystvakten beslagla alle de 12 hummerne som hadde funnet veien inn i krabbeteinene hans. Myndighetene ser ikke med blide øyne på denne typen kriminalitet.

Fredningstid

Mannen hadde fisket ulike steder i fylket og beholdt alle hummerne.

— Det er en grunn til at det er fredningstid for hummere før 1.oktober. Da skal de ha fred til å vokse og formere seg slik at man sikrer at bestanden øker. Dersom hummerne likevel havner i fangsten, så skal man slippe dem ut igjen, sier statsadvokat Tarjei Istad i Økokrim.

Han mener at 18.000 kroner i bot og inndragning av 6000 kroner av fiskebåtens verdi er en passelig straff for hordalendingen. Fiskeren var ikke så veldig langt fra betinget fengsel denne gangen.

— Vi synes dette er en passende reaksjon, men dersom han hadde hatt 15-20 hummere, kunne det blitt betinget fengselsstraff, sier Istad.

Aksjonerer

Hver sommer aksjonerer norske myndigheter mot ulovlig hummerfiske. Økokrim koordinerer aksjonen, som strekker seg langs kysten fra Østfold til Hordaland. Lokale politidistrikt, Fiskeridirektoratet og Kystvakten spiller også en viktig rolle i kampen mot miljøkriminalitet på sjøen. 409 hummerbeslag ble gjort og 322 anmeldelser ble levert i løpet av de tre dagene aksjonen varte i sommer.

— Kystvakten gjør en veldig viktig jobb på dette området og det er de som har avdekket og anmeldt dette forholdet i Hordaland. Vi skal ha fokus på ulovlig hummerfiske hele året, ikke bare om sommeren, sier Istad.

Yrkesfiskeren fra Hordaland har vedtatt boten.