Les også:

Selskapet er mistenkt for korrupsjon i forbindelse med at de utbetalte 1 million dollar til en konsulent i India i forbindelse med et prosjekt i 2006-07.

Dette er den andre mistanken om korrupsjon i selskapet som har kommet frem den siste måneden.

Økokrim aksjonerte mot Yaras lokaler i Bygdøy Allé i Oslo onsdag. Førstestatsadvokat Marianne Djupesland bekrefter at det ble gjort beslag, men ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å gå inn på hva slags beslag som ble gjort. Etter det NTB erfarer, skal det blant annet dreie seg om datalagrede opplysninger og kommunikasjon.

— Vi har fått forsikringer fra konsernledelsen om at den vil samarbeide fullt ut med Økokrim, og vi håper dette vil lette den videre etterforskningen, sier Djupesland.

Granskes for Libya-sak

Yara satte selv i gang en ekstern granskning 8. april i år i forbindelse med mistanke om mulig straffbart forhold i forbindelse med selskapets investering i Lifeco i Libya. Økokrim ble varslet om disse forholdene.

  • Det var da vi offentliggjorde Libya-granskningen at en person kom frem og sa at det hadde blitt utbetalt penger i India også, sier Asle Skredderberget i Yaras kommunikasjonsavdeling til Aftenposten.no.

Han forteller at Yara har fått det bekreftet at det har blitt utbetalt én million dollar til konsulenten i India.

Dette var i 2006-07, da Yara så på muligheten til å etablere et joint venture i India. Prosjektet ble aldri noe av.

— Spørsmålet er om de tjenestene som ble levert står i stil til utbetalingen. Men vi stusset jo da vi så beløpet og det er derfor vi varslet Økokrim, sier Skredderberget.

Han sier videre at de avventer Økokrims etterforskning for å få svaret om utbetalingen blir vurdert som et straffbart forhold.

- Tar saken alvorlig

Yaras konsernsjef understreker at saken er svært alvorlig for dem.

Han sier i en pressemelding at de selv har gått videre til Økokrim med disse opplysningene.

  • Helt uavhengig av hva Økokrim konkluderer med er det svært alvorlig for oss at det kommer en siktelse. Vi samarbeider med Økokrim og avventer den videre etterforskningen. Jeg er fornøyd med at den granskningen vi har igangsatt også har brakt denne saken til overflaten, men skuffet over at den ikke kom på et tidligere tidspunkt dersom det viser seg at Yara har begått lovbrudd, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad.

Siktelsen for grov korrupsjon har en strafferamme på ti års fengsel hvis én eller flere enkeltpersoner kan straffes, men saken kan like gjerne avsluttes ved at det ilegges foretaksstraff i form av et forelegg.