Kjøpesenteret åpnet i 2004, til øredøvende debatt om både navnevalg, logo og innhold på senteret. Etter en trøblete start, fremstår Xhibition i dag som en ytterst verdifull eiendom for Geir Hove og Tom Rune Pedersen.

  • De siste tre årene har selskapet som eier senteret, Xhibition AS, gitt et samlet overskudd før skatt på 52,2 millioner kroner.
  • I samme periode har de to eierne tatt ut 20 millioner kroner i utbytte fra senteret.
  • I tillegg kommer pengene de tjener på Kløver Eiendom AS, som forvalter en rekke av eiendommene partnerne står bak, deriblant Xhibition. De siste tre årene er overskuddet i selskapet samlet på 43 millioner kroner.

Dobbelte av Kløverhuset Hove og Pedersen kjøpte Xhibition, som tidligere rommet hovedpostkontoret i Bergen, for 167 millioner kroner tilbake i 2001. Eierne har i tillegg brukt store midler på ombygging.

Satsingen kaster av seg: Leieinntektene fra kjøpesenteret var i fjor på 30 millioner kroner.

Det var omtrent det doble av inntektene fra Kløverhuset, et kjøpesenter i Strandgaten. Inntektene fra Kløver Eiendom er da ikke regnet med for noen av de to.

Senterdriften på Xhibition har til tider vært omstridt.

  • Etter ombyggingen av senteret mente flere selskaper som hadde bidratt at de ikke hadde fått skikkelig oppgjør for jobbene de hadde gjort.
  • Da klesbutikken Ferucci World gikk konkurs i fjor, gikk gründeren ut med sterk kritikk av huseierne. I kampen om deler av innboet vant Hove og Pedersen da saken kom for retten.
  • I fjor vår hisset Bergen kommune seg opp over eiernes behandling av et kjent maleri av Rolf W. Surdahl i det gamle posthuset.

Betaler ned på gjelden Hove og Pedersen uttalte til BA i april i fjor at de ikke snakker med Bergens Tidende. I årsberetningen til Kløver Eiendom forteller de at de har prioritert å betale ned gjeld fremfor å ekspandere de siste årene.

«Dette har medført en betydelig styrket finansiell situasjon i forhold til sammenliknbare selskaper», skriver styret, som består av Hove, Pedersen og advokat Tor Øystein Enge.

Styret sier også at samtlige av gruppens eiendommer har hatt en god utvikling, og at mer enn 99 prosent av arealet er utleid.

Luktet på salg Leiekontraktene er langsiktige, noe som ifølge årsmeldingen gir «... stabile og forutsigbare inntekter i årene som kommer til tross for den generelle økonomiske situasjonen.»

For Xhibitions del var gjelden på 223 millioner kroner ved årsskiftet. Rentekostnadene ble mer enn doblet i fjor, til 19 millioner kroner.

Høyere rente bidro dermed til å redusere overskuddet for kjøpesenteret. I år blir det motsatt, ifølge eierne: Lavere rente vil gi mer penger i kassen.

Xhibition ble skilt ut som eget selskap i 2006, blant annet for å lette evalueringen av hver enkelt eiendom. Oppdelingen ville også gjøre det lettere å selge eiendommen, dersom det skulle bli aktuelt.

– Øke engasjementet lokalt Etter det BT kjenner til skal børsnoterte Norwegian Property tidligere ha spurt Geir Hove om å få kjøpe eiendommer, uten at det ble noen handel.

I årsmeldingen for Kløver Eiendom antyder Hove og Pedersen at de nå, etter å ha bygget opp Xhibition, kan være klare for nye satsinger:

«Selskapet vurderer å utvide forretningsområdet til å gjelde andre områder og bransjer for å øke det lokale engasjementet», skriver styret.

Ved utgangen av 2008 var den bokførte verdien av Xhibition AS på 276 millioner kroner.