De to solgte skipene er MS «Mingo» og MS «Mango». Det sistnevnte lå i opplag i Polen. Dermed har rederiet tilbake fire 3700-tonnere igjen i opplagsbøyene i Polen.

MS «Mango» er solgt til kjøpere i Syria og MS «Mingo» til et britiskregistrert selskap. Skipene er bygget i 1980/81.

På Askøy i Bergen og omland Havneområde ligger tre av rederiets skip i opplag, to i rundt 6000 dødvekttonn størrelsen og en på 3700 dødvekttonn.

– Finanskrisen har ført til redusert industriproduksjon og derved et lavere fraktvolum og lavere ratenivå. Det vil ikke være regningssvarende å oppgradere eldre skip i et så dårlig marked som vi nå har. Alternativet er å selge, sier administrerende direktør Øyvind Gjerde (bildet) i Wilson ASA til bt.no.

Etter salgene har Wilson 100 seilende skip i flåten. I tillegg har rederiet i kontrakt med verft i Kina for åtte 4.500 dødvekttonns bulkskip og like mange på 8.400 dødvekttonn hver.

Wilson ASA eies av Bømlo-investoren Kristian Eidesvik som også har kontroll med et annet børsnotert Bergens-rederi, Green Reefers ASA.

Dette rederiet har solgt kjøleskipet MS «Green Snow» på 2830 dødvekttonn (136.000 kubikkmeter), bygget i 1987 og innkjøpt i 1996. Rederiet oppgir en salgspris på 2,5 millioner dollar.