Fredag falt dommen i en rettssak hvor bergensreder Hans Peter Westfal-Larsen, sammen med et annet styremedlem og den arbeidende styrelederen i reiseselskapet World Travellers (WT), var saksøkt for 11,7 millioner kroner av Fokus Bank.

Mens Westfal-Larsen og det andre styremedlemmet ble frikjent for styreansvar i forbindelse med konkursen, ble gründer og styreleder Milos Andric dømt til å betale banken 9,7 millioner kroner i erstatning, pluss saksomkostninger.

På nyåret skal to nye saker opp. Der kreves Westfal-Larsen alene for flere titalls millioner kroner. Etter det BT forstår går man i disse sakene kun på Westfal-Larsen, fordi han er den eneste med økonomi til å møte kravene.

Saksøkerne i alle de tre rettssakene mener Westfal-Larsen ikke gjorde jobben sin som styremedlem før reiseselskapet WT gikk konkurs i januar 2008. Fredag tok altså bergensrederen første stikk.

Taus milliardær

Ifølge Bladet Kapital er Hans Peter Westfal-Larsen og broren Rolf hver gode for 1,8 milliarder kroner. Det gir dem en delt 81. plass på listen over Norges rikeste personer.

Brødrene har bygget opp sine verdier gjennom rederiet Westfal-Larsen & Co. AS i Bergen. I fjor omsatte selskapet for 651 millioner kroner. Selv om de to brødrene er likestilte på eiersiden, har det vært lillebror Rolf som har holdt i tømmene og vært administrerende direktør i rederiet. Hans Peter har hatt en mer tilbaketrukket rolle.

Den eneste gangen BT har funnet at Hans Peter har uttalt seg i norske medier, er ett tilfelle i forbindelse med Bryggemuseet, hvor han satt som styremedlem.

Økte kreditt før konkurs

Men nå er altså 73 år gamle Hans Peter Westfal-Larsen ufrivillig havnet i søkelyset.

Bakgrunnen for Fokus Bank-saken, som ble avgjort fredag, er at banken høsten 2006 og våren 2007 økte lånekreditten til WT. Banken mener det på denne tiden var klare svakheter ved regnskapet i WT som de tre styremedlemmene burde oppdaget dersom de hadde utført sine styreoppgaver i tråd med aksjeloven.

Ifølge dommen skal Milos Andric som daglig leder og styreleder ha gitt uriktig og misvisende informasjon til Fokus Bank. Han får all skyld.

«Retten finner det klart sannsynliggjort at Andric framkalte og utnyttet villfarelsen slik at selskapet fikk lån det neppe ellers ville fått», heter det i dommen.

—  Dommen bekrefter det vi tidligere har sagt. Hans Peter Westfal-Larsen har ikke på noen måte opptrådt ansvarsbetingende, men er ført bak lyset av selskapets styreformann og gründer, sier Dag Steinfeld, som er advokat for Westfal-Larsen.

- Tapte titalls millioner

Men 7. januar må Westfal-Larsen etter planen belage seg på et nytt søksmål. Denne gangen er det styret i et selskap som heter Gee Dee.

Et halvt år før konkursen skal Gee Dee ha forhandlet med WT om å få bruke WT som reiseoperatør på Kreta. Gee Dee sa da opp kontrakten de hadde med Fritidsresor. Gee Dee hadde mottatt bookinger og mener selv de fikk et samlet tap på mange titalls millioner kroner da World Travellers gikk konkurs.

Gee Dee mener at styret i WT burde visst at selskapet var på vei utfor stupet da det inngikk forhandlinger.

Søksmålet for dette angivelige tapet på flere titalls millioner som er rettet mot Westfal-Larsen, kunne vært stilt mot alle styremedlemmene, men man saksøker altså kun Westfal-Larsen fordi han har penger til å punge ut.

Kjøpte selskap før konkurs

Det siste søksmålet mot Westfal-Larsen er så langt ikke berammet, men er tenkt i kjølvannet av Gee Dee-saken. I denne saken er det to privatpersoner som krever penger av rederen.

De to solgte et reiseselskap i Sverige til WT bare måneder før konkursen, og mener det for styret på dette tidspunktet burde vært opplagt at WT var insolvent.

Kravet mot Westfal-Larsen er så langt ikke konkretisert, men dreier seg om erstatning for manglende salgsoppgjør og andre tap de skal ha pådratt seg.

Advokat Henning E. Asheim ved Arntzen de Besche Advokatfirma representerer saksøkerne i de to sakene som skal opp etter jul. Han ønsker ikke å kommentere søksmålene på det nåværende tidspunkt.

BT fikk fredag ettermiddag ikke kontakt med Andric’ advokat.

Les svaret fra Westfal-Larsens advokat: