I Trondheim begynte de med «mobillett»-ordningen 1. november i fjor. Fra starten og frem til 10. mars solgte kollektivselskapet AtB 234.600 billetter via SMS eller app, bare i februar solgte de 77.500 "mobilletter".

— I februar sto mobilbilletter for 17 prosent av enkeltbillettsalget, det er i hovedsak billetter som tidligere ville blitt kjøpt kontant om bord på buss eller trikk, sier Grethe Opsal, kommunikasjons- og markedssjef i AtB.

- Vil selge flere mobilbilletter

I Trondheim kan du kjøpe billett via en SMS mens du står og venter på bussen, eller du kan laste ned en app til smarttelefonen som du kjøper billetter gjennom. Flere og flere trøndere har oppdaget mobilløsningen.

— I januar ble det solgt 66.800 billetter på mobil, i februar var tallet økt med nesten elleve tusen. Vi regner med at vi vil selge flere og flere mobilbilletter utover i 2012. Vi får veldig positive tilbakemeldinger på ordningen, både fra sjåfører og fra kundene, sier hun.

I Oslo-området jobber de også med å få på plass en ordning for billetter på mobiltelefonen. Ruter#, selskapet som har ansvaret for billetter til store deler av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, regner med å være på mobil i løpet av året.

- Ser på applikasjonsløsninger

— Vi har hatt et pilotprosjekt i samarbeid med NSB det siste året. På Gjøvikbanen har passasjerene kunnet kjøpe billett på mobilen, de har også kunnet bruke mobilbillettene som overgang til reiser i Oslo og Akershus, sier Gry Isberg, informasjonssjef i Ruter#.

Her i Bergen er det mer uvisst når det vil bli mulig å kjøpe billetter til buss og Bybanen på mobilen.

— Dette er et pågående prosjekt. For mobilbillett er det først og fremst applikasjonsløsninger vi ser på. Men det er for tidlig å si når vi vil ha noe slikt på plass. Det er en målsetting å redusere kontanthåndteringen om bord i bussene. Arbeidet med alternative salgskanaler er det viktigste vi gjør for å redusere salget av billetter om bord, sier Camilla Lundberg Berntzen, kommunikasjonsrådgiver i Skyss.

Hun sier det er enkelte problemer knyttet til mobilbillettering de må finne en løsning på, som hvordan billettene skal valideres.

— Men det er klart, å kunne betale for bussreisen med mobilen er svært fordelaktig for både de kollektivreisende og sjåførene. Men vi må vinne de beste tekniske løsningene, sier hun.

Lanserer nettside i år

I Trondheim, Stavanger og Oslo har man lenge kunnet gjøre ulike billettkjøp også på nettet, blant annet fornye periodekort. I Bergen må man gjøre alle kjøp om bord på bussene eller ved hjelp av billettautomatene som står enkelte steder. I fjor ble 75 prosent av Skyss-billettene solgt kontant om bord på bussene. Det er en nedgang fra 90 prosent, men likevel høyere enn i de andre norske storbyene. I Oslo-området blir under ti prosent av billettene kjøpt kontant.

Senere i år kommer også Skyss med en webløsning som de håper vil få kontantandelen i bergensområdet til å bli lavere.

— Andelen om bord-salg er all for høy i dag. Vi har mål om ca. 50.000 brukere i nettbutikken etter ett års drift, sier Berntzen.