- Vi går ikke ut med detaljer om hvilke tiltak vi eventuelt setter i verk. Det jeg kan si er at vi følger situasjonen nøye og er i kontakt med myndighetene om våre anlegg og operasjoner, sier Per Arne Solend, informasjonssjef i Statoil.

Terrorfrykt

Sikringen av norsk oljevirksomhet ble betydelig skjerpet etter 11. september 2001, av frykt for terroranslag.

Dette er en situasjon ingen har vært i før
Per Arne Solend, informasjonssjef i Statoil

Forsvarets spesialstyrker har oppdrag knyttet til terrorberedskapen ved norsk oljevirksomhet i Nordsjøen. Spesialsoldatene øver jevnlig på å håndtere mulige terroranslag mot oljeinstallasjoner - og hindre terrorangrep.

- I den situasjonen som nå har oppstått vil Statoil gjøre det som er nødvendig for å ivareta sikkerheten til ansatte og anlegg. Dette er en situasjon ingen har vært i før, sier Solend i Statoil.

Sikkerhetsvurderingene gjelder både Statoils plattformer, andre offshore-operasjoner og landanlegg. Statoil er operatør for cirka 80 prosent av olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel.

Ingen sendt hjem

- Er det aktuelt å sende hjem ansatte eller redusere produksjonen?

- Vi har ikke gjort det til nå. Produksjonen går som normalt, sier Solend.

Forsvarets operative hovedkvarter, FOH, opplyser til bt.no at de foreløpig kun er bedt om å bistå politiet med eksplosivryddepersonell.