Et tunnelalternativ med bybane under Bergen sentrum er slett ikke urealistisk.

— Vi ser også på alternativer som ligner på det Multiconsult presenterte gjennom BT onsdag. Derfor er vi positive til forslaget, selv om vi ser noen utfordringer med en bane dypt nede i fjell, sier planansvarlig for Bybanen, Håkon Rasmussen, ved Etat for plan og geodata i Bergen kommune.

Det er han som har ansvaret for de forskjellige utredningene som skal ligge til grunn for politikernes vedtak om bybane fra sentrum til Åsane.— Vi regner med å legge frem våre konklusjoner på nyåret. Et av alternativene som da er utredet er et som minner om det forslaget BT presenterte. Det er ikke tvil om at det er fullt mulig å gjennomføre et prosjekt med bybane i tunnel under sentrum. Det viktigste for oss er likevel om et slikt forslag er bra; om det løser de oppgavene en bybane i Bergen skal løse. Vi må se på om det byplanmessig er et fornuftig grep, sier Håkon Rasmussen.

Ikke alt er på bordet

— Vi skjønner at det er et stort informasjonsbehov rundt hvordan vi ser for oss en bybane til Åsane. Men vi må være forsiktige med hva vi sier før alle premissene er på bordet. Og det er de ikke ennå.

- Men kan det bli aktuelt med en raskere bybane i tunnel langt under sentrum?

— Jeg er ikke enig i at prisforskjellene på tunnel og det å bygge oppe i dagen, er små. For strekningene mellom holdeplassene kan det være riktig, men stoppestedene har store prisforskjeller over eller under bakken. Holdeplasser langt nede i fjell er kostbare. Da trenger man rømningsveier, brannsikring, rulletrapper og heiser. Vi har sett på erfaringer fra andre land og begynt å vurdere aktuelle fjellstopp i sentrum og Sandviken, slik det går frem av vedtatt planprogram. Det vil koste mellom 200 og 500 millioner kroner å bygge en slik holdeplass. Til sammenligning koster en holdeplass i friluft fem millioner kroner, sier Rasmussen.

— Dessuten spiller reisetiden inn. Det vil ta tid for en passasjer å bli fraktet fra en bane nede i fjellet og opp i dagen. Dette er momenter vi ser nøye på, sier Rasmussen.

Vanskelige avveininger

- Multiconsult har foreslått å gå dypt ned for å unngå løsmasser. Er det mulig ikke å gå så dypt?

— Ja, og det utreder vi. Uansett er det viktigste for oss å finne ut hva som tjener byen best. Og de fleste reisende skal til og fra sentrum. Vi må heller ikke glemme størrelsen på Bergen. Oslo er av de minste byene i verden som har et klassisk T-banesystem. Bergen og reisestrømmene våre er ikke store nok til det. Vi ser derfor på forskjellige løsninger, og veier frem og tilbake. De avveiningene er veldig vanskelige, sier Rasmussen.

- Et godt innspill

Han som har ansvaret for utbyggingen av Bybanen, direktør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging, karakteriserer forslaget fra Multiconsult som et godt innspill.

— Jeg er ikke i tvil om at det er mulig å gjennomføre det. Prismessig kan det komme ut på ett å bygge i fjell og oppe i dagen. Usikkerhetsmomentet er kostnadene med holdeplasser langt nede i fjellet. Men dette er først og fremst en reguleringssak. Først må man ta stilling til hva man vil med Bybanen, og hvordan man skal betjene de tunge befolkningskonstellasjonene. Da må det helt andre vurderinger til enn de byggtekniske. Jeg synes likevel det er fint at et fagmiljø engasjerer seg. Og Multiconsult har kunnskap om bybaneutbygging, sier Skoglie.

Diskuter saken under: