Den alvorlige situasjonen med lakselus gjør at regjeringen dropper den rødgrønne regjeringens plan om å endre hvor mye laks som oppdretterne kan ha i merdene.

Regjeringen Stoltenberg sendte 11. oktober 2013 på høring forslag om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimalt tillatt biomasse (MTB) i lakse— og ørretoppdrettsnæringen.

— Samtidig med at jeg nå presenterer en kontrollert og miljømessig forsvarlig vekst, legger jeg bort forslaget om rullerende gjennomsnittlig MTB, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker på en pressekonferanse mandag morgen.

Regjeringen åpner for fem prosent vekst i oppdrettsnæringen, men stiller strenge lusekrav.

— Regjeringen vil føre en politikk som gir næringslivet økt konkurransekraft og dermed mulighet til å skape større verdier. Som en del av dette vil vi legge til rette for en miljømessig forsvarlig vekst i oppdrettsnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Saken oppdateres.