Det går frem av årsregnskapet til Vollvik Invest AS, som først nå er levert til Brønnøysundregistrene. Fristen gikk ut i august.

Vollvik Invest er selskapet som den tidligere Chess-gründeren brukte til aksjespekulasjonene som endte opp med å ruinere ham.

Av regnskapet går det frem at Vollvik i fjor alene tapte 450 millioner kroner på investeringer.

Dekker ikke gjelden

Det samlede underskuddet de siste tre årene er nå kommet opp i 788 millioner kroner.

Idar Vollvik er dermed kommet i en alvorlig gjeldsskvis.

— Selskapet er avhengig av å ha en god og tett dialog med sine kreditorer og vil jobbe for å finne løsninger til beste for kreditorer i selskapet, skriver Vollvik i årsrapporten.

Vollvik Invest hadde 177 millioner kroner i gjeld ved årsskiftet, men bare 37 millioner kroner i aksjer og andre eiendeler.

Det betyr at Vollvik mangler 140 millioner kroner for klare å dekke inn gjelden. Noen konkurs er tilsynelatende ikke et alternativ, i hvert fall ikke foreløpig.

Trenger positive långivere

  • Styret er av den oppfatning at selskapets kreditorer er best tjent med fortsatt drift og har en løpende dialog med kreditorene rundt dette, skriver Idar Vollvik.

Av årsberetningen til selskapet går det frem at selskapet også har en svært tynn likviditet. Ved utgangen av 2008 var kassen på skarve 93.000 kroner, mot 13,7 millioner året før.

— Videre drift er avhengig av en positiv holdning fra kreditorene og disse har vist vilje til å finne løsninger, forteller investoren i årsrapporten.

Selskapet er avhengig av å ha en god og tett dialog med sine kreditorer .

Idar Vollvik

Pantsatte aksjer

Ved årsskiftet hadde Vollvik Invest aksjer knyttet til Aladdin Oil & Gas, Intex Resources, Birdstep Technology og NIO Security Inc.

— Aksjene er i hovedsak pantsatt og solgt i 2009 til oppgjør for leverandørgjeld, skriver Vollvik i årsrapporten.

Idar Vollvik hadde også aksjer i flere selskaper som ikke er børsnotert, blant dem hudpleiekjeden Wah Wah Skintrim AS i Bergen. Flertallet av selskapene, inkludert Wah Wah, tapte penger i fjoråret.

Robert Monsen var lenge Vollviks høyre hånd som daglig leder i Vollvik Invest. I fjor vår fortalte Monsen at Idar Vollvik utviklet spillegalskap og gamblet bort formuen på børsen.

Monsen fratrådte i fjor, og Idar Vollviks sønn Ivan André Vollvik (21) tok over rollen.

Problem med kemneren

Gjelden til Vollvik Invest er i første rekke til leverandørene. En stor del av gjelden skal være til meglerhuset First Securities, men 10 millioner kroner er også gjeld til Vollvik selv.

En annen av Vollviks kreditorer har vært Christiania Securities, et meglerhus i Oslo. Selskapet begjærte Vollvik personlig konkurs i april, men partene kom til enighet da austevollingen John Olav Økland og familien la penger på bordet.

I årsrapporten sier Idar Vollvik også at selskapet har hatt bokettersyn for året 2005. Dette førte til skattemessige endringer som selskapet har akseptert og tatt med i fjorårets regnskap.

— Det er derfor ved avleggelsen av regnskapet ingen tvister med ligningsmyndighetene, skriver Idar Vollvik.