Bergen Tingrett avholdt fredag et planleggingsmøte, med de involverte parter, med tanke på gjennomføring av saken. Det er nå besluttet at den skal behandles i slutten av februar.

Bakgrunnen for saken er en tvist mellom Vollvik Invest og Monsen om hvorvidt Monsen fortsatt var ansatt fra juni måned i fjor. Idar Vollvik mener arbeidsforholdet tok slutt før juni. Monsen mener han ikke er sagt opp, og han har ikke inngått noen sluttavtale. Han har derfor begjært selskapet konkurs for å få utbetalt lønn også etter juni måned.

Vollvik Invest på sin side har gått til sak for å få tilbake lønnen for juni. Vinner Vollvik Invest frem her vil også grunnlaget for konkursbegjæring for manglende oppgjør for senere lønn kunne falle bort.

— Det aktuelle søksmålet fra Vollvik Invest dreier seg i utgangspunktet om et beløp på ca. 100.000 kroner som Vollvik Invest vil ha tilbakebetalt, sier Robert Monsens advokat Ole Tom Ones i advokatfirmaet Steenstrup & Stordrange i Bergen.

Den omstridte månedslønnen gjelder juni i 2009. Selskapet mener Monsen ikke lenger var ansatt på det tidspunktet.

— Vi er ikke enige i det, og Monsen har - i tillegg til tidligere å ha fremsatt konkursbegjæring for å få videre lønn - tatt ut et motsøksmål for en bonus han ikke har fått oppgjør for. Det dreier seg om ca. 700.000 kroner, sier Ones.