Fredag formiddag inviterer Ludo Group til generalforsamling i selskapet. Kommer alle aksjonærene kjørende, kan det bli trangt om parkeringsplassen utenfor Ludo Groups lokaler i Nordåsdalen 27 i Fana i Bergen.

De fleste nabohusene er boliger, og parkeringskapasiteten utenfor hovedkontoret er så begrenset at det kan bli kamp om plassene, selv om bare de 25 største eierne møter opp.

Når møtet er i gang, vil aksjonærene blant annet bli bedt om å ta stilling til om de skal gi styret fullmakt til å hente inn mer kapital til selskapet.

Spekulerte bort pengene

Idar Vollvik gjorde seg til rikskjendis ved å bygge opp mobilselskapet Chess, før han solgte seg ut med 850 millioner kroner i gevinst. Gevinsten gikk tapt i mislykket aksjespekulasjon, før Vollvik satset på ny frisk, med Ludo Group.

Så langt har han ikke klart å gjenskape suksessen fra Chess-tiden.

Årsberetning og regnskap skulle vært levert til registeret i Brønnøysund inne 1. september, men er fortsatt ikke på plass. Aksjonærene har imidlertid fått tilsendt tallene i innkallingen, og de viser at Ludo Group i fjor fikk et underskudd før skatt på 65 millioner kroner. Driftsinntektene var 110 millioner kroner.

Tapene skyldes blant annet nedskrivninger av verdien i datterselskapene Ludomobil as og Ludomobil ab. Kundemassen i Ludomobil ble solgt til Chess/TeliaSonera i februar i år.

Nye aksjer

Finansavisen skriver i dag at Ludo Group har svart på problemene ved å utstede nye aksjer.

Det betyr at de opprinnelige aksjonærene i selskapet som ikke har villet være med på kapitalutvidelsene, har fått redusert sin eierandel i selskapet.

Ved utgangen av 2011 var det 95 millioner aksjer i Ludo Group, nå er det 135 millioner aksjer.

Telefon i Thailand

Ludo Groups viktigste virksomheter i dag er salg av klær i Norge og utbyggingen av mobiltelefondrift i Thailand.

Selskapet selv har store forventninger på begge områder.

Ifølge en e-post til Bergens Tidende nærmer selskapet seg meget god dekning i Thailand.

"Vi begynner nå å gradvis øke marked og salgstakten", heter det i e-posten.

Ludo Group tror driftsinntektene fra Ludo Groups nettbaserte handelsportal og Ludo Kids Engros vil nå 90 millioner kroner neste år.

"Men dette kan fort bli langt mer dersom denne veksten vi nå opplever, fortsetter," heter det i e-posten.