Sommeren 2006 etablerte Idar Vollvik selskapet Vollvik Invest, som skulle forvalte milliarden han hadde tjent på salget av mobilselskapet Chess til finsk-svenske TeliaSonera.

Vollvik selv var styreleder, mens Robert Monsen var daglig leder og styremedlem. I tillegg satt Vollviks kone Anita i styret.

Ifølge foretaksregisteret i Brønnøysund kunne hver av de tre styremedlemmene signere avtaler på vegne av selskapet, men 7. januar i fjor ble dette endret.

Fikk ikke signere alene

Fra da av måtte to styremedlemmer i fellesskap, eller Robert Monsen alene, skrive under på avtaler. Dermed kunne ikke styreleder Idar Vollvik inngå avtaler på vegne av selskapet han selv grunnla og eide.

Som BT skrev på lørdag skal Idar Vollvik ifølge Monsen etter hvert ha utviklet spillegalskap og gamblet vekk hele formuen sin på børsen. Dette skal etter det BT forstår ha vært årsaken til at Vollvik ble «umyndiggjort».

Men da Vollvik ble vingeklippet i januar i fjor, var det for sent. Virksomheten i Vollvik Invest er nå lagt ned, og Monsen fratrådte sin stilling for drøyt to uker siden.

Vollviks kone Anita trakk seg som styremedlem 24. mars, mens Monsen trakk seg ut av styret allerede i november i fjor.

Kan åpnes konkurs tirsdag

Tirsdag må Idar Vollvik møte i Bergen tingrett etter at meglerhuset Christiania Securities har begjært ham personlig konkurs.

Dersom Vollvik aksepterer at han er insolvent – altså ikke i stand til å betale gjelden sin – vil det bli åpnet konkurs mot ham.

Hvis Vollvik bestrider konkursbegjæringen, vil han og Christiania Securites legge frem sine respektive syn på saken. Det kan da bli avtalt en dato for et nytt rettsmøte.

Verken Robert Monsen eller Idar Vollvik ønsket søndag å kommentere saken.

BT-faksimile