Tallene fra Tollregion Vest-Norge tyder på at smuglingen til Vestlandet økte i fjor. Oversikten over beslag i 2011 viser en økning i de fleste kategorier.

Mengden ulovlig kjøtt er mer enn firedoblet, fra knappe 700 kilo i 2010 til over 3,2 tonn i 2011. Khat, sigaretter, tobakk og cannabis er andre varer som det tas mye mer av enn før. Sterke narkotiske stoffer som heroin og amfetamin, samt våpen, går derimot tilbake.

Mer hasj, mindre heroin

— Mer cannabis og mindre pulver er en trend vi ser både i Norge og i Norden før øvrig, sier Øyvind Hafsøe, avdelingssjef for grensekontrollen i tollregion Vest-Norge.

Tollerne på Vestlandet gjorde riktig nok flere kontroller i 2011 enn i 2010, men det forklarer ikke økningen i smuglervarer.

Mens antall kontroller økte med omtrent en halv prosent til 23.600 i fjor, økte antall beslag med over 18 prosent til 5100.

SIGARETER: Tollerne tok nesten dobbelt så mange smuglersigaretter i 2011 som i 2010.
TOLLVESENET

— Vi jobber målrettet med å forbedre kontrollene og metodene våre, og måten vi velger ut hvem vi skal sjekke. Vi ser ut til å ha lykkes, sier Hafsøe.

Mer røyk og tobakk

Flere store beslag forklarer deler av økningen for sigaretter og tobakk, på henholdsvis 84 og 54 prosent.

— Vi gjorde flere store beslag i 2011, blant annet på en båt der vi fant cirka 144.000 sigaretter og 80 kilo tobakk, og i butikker der det ble funnet over 300.000 smuglersigaretter, sier Ivar Sletten, regiondirektør i tollregion Vest-Norge.

MER CANNABIS: Mens beslag av sterkere narkotiske stoffer gikk ned, økte cannabis med over 40 prosent.
TOLLVESENET