— Veksten er til dels voldsom. I fjor var det særlig i USA vi hadde størst fremgang, sier finansdirektør Bjarte Eikeland.

Han forteller at Nord- og Sør-Amerika nå står for 30 prosent av selskapets omsetning. Europa er fortsatt det største markedet, med 60 prosent, mens Asia står for resten.

— I Asia har vi også en svært høy vekst, men der er volumene foreløpig mindre. Men en stor del av verdens lastebiler produseres i Kina, og vi har stor tro på det kinesiske markedet, sier Eikeland.

Utslipp fra lastebiler

Wema, som i fjor flyttet fra Laksevåg til nye og moderne produksjonslokaler i Blomsterdalen i Bergen, har de siste årene hatt stor suksess med utstyr som skal få ned miljøskadelige utslipp fra lastebiler og andre tunge kjøretøyer.

Hovedselskapet i konsernet, Wema System AS, økte omsetningen fra 276 til 386 millioner kroner i fjor, og snudde driftsresultatet fra minus 1,5 til pluss 12 millioner kroner.

For konsernet, som blant annet inkluderer det amerikanske datterselskapet Wema Americas LLC, var resultatfremgangen enda større.

Satset globalt

Selskapet ble etablert av familien Gismervik i 1987. Etter en voldsom vekstperiode med doblet omsetning fra 2005 til 2007, solgte familien bedriften sommeren 2008 til investeringsselskapet Norvestor.

I dag er Wema et globalt selskap med datterselskaper i USA, Sveits, Kina og India.

En grunn til suksessen er ifølge Eikeland et godt produkt.

— Det er verdensledende i sin nisje. Men med finansielle eiere fikk vi også økt fokus på å bygge opp en global organisasjon for å kunne betjene kunder i flere markeder. Det er ikke minst det vi høster fruktene av nå.

Konsolideringsår

For 2012 er strategien lagt for å begrense veksten og roe litt ned.

— Budsjettet er lagt opp til 20 prosent vekst, og så langt ser det ut til at vi havner omtrent der. Samtidig bruker vi en betydelig del av inntjeningen på å videreutvikle produkter, som skal danne grunnlag for enda større inntekter og fortjeneste i årene fremover.

Eikeland sier at en rekke land kommer med nye og strengere krav til kvaliteten på adblue, som er et tilsettingsstoff til diesel. Wema er i ferd med å utvikle utstyr for slik kvalitetsmåling.

Produserer i Kina

Produksjonen skjer i Kina, mens hovedkontor og utvikling skjer i Blomsterdalen, der 120 av konsernets 160 ansatte arbeider. Her foregår også kvalitetssikring og noe ferdigstilling.

Alt som selges på det amerikanske markedet sendes direkte fra Kina. Men produktene som selges i Europa, er først innom Bergen. Det kan det bli en endring på.

— Etableringen i Sveits er delvis begrunnet i planer om å bygge et europeisk lager og distribusjon i Sentral-Europa. Da kan vi slippe omveien med å sende produktene til Norge før de går ut igjen, sier Eikeland.