Salgsinntektene er også noe lavere i andre kvartal i år enn i samme periode i fjor, men for halvåret under ett øker inntektene med tre prosent til 61,9 millioner dollar, som tilsvarer 366 millioner kroner med en dollarkurs på 5,91.

I en børsmelding skriver adm. direktør Martin Burkhalter at prognosene er mer usikre enn før. Han viser til at uro i eurosonen sammen med at gjenopprettingen av amerikansk økonomi går saktere enn ventet, svekker investeringsviljen i medieindustrien.

Vizrt har derfor skrudd ned sine vekstambisjoner noe.

— Men hvis ikke markedet svekkes betydelig fra dagens nivå, vil de kontrolltiltakene vi har satt i verk bidra til at vi skal beholde marginene på dagens nivå, skriver Burkhalter.

I kvartalsmeldingen heter det at det var usikkerheten og det generelt svakere markedet enn ventet for trykte medier som ledet til at Vizrt gjorde en nedskrivning på 7,8 millioner dollar (45 millioner kroner) i andre kvartal. Nedskrivningen er knyttet til bokført goodwill i forbindelse med at kjøpet av programvareselskapet Escenic for fire år siden.

Vizrt Ltd. 1. halvår 2012 2011
Driftsinntekter 61,9 60,1
Driftsresultat 0,1 7,5
Resultat før skatt 0,8 7,9
  • Tall i amerikanske dollar