Omsetningen i tredje kvartal i år ble 29,6 millioner US dollar, som er 2,3 millioner dollar svakere enn samme periode i fjor. Etter årets første ni måneder ligger omsetningen svakt under nivået etter tre kvartaler i fjor.

Tungt i Europa

I kvartalsrapporten som ble lagt frem i dag forklarer adm. direktør Martin Burkhalter selskapets utfordringer i markedet henger sammen med den generelle økonomiske usikkerheten, spesielt i Europa.

Denne usikkerheten fører til at kundenes investeringsbeslutninger tar lengre tid, skriver Burkhalter.

Vizrt har opplevd gradvis synkende salg i det europeiske markedet kvartal for kvartal i år. Utviklingen har vært motsatt i det amerikanske og asiatiske markedet.

Burkhalter sier seg fornøyd med at driftsresultatet i tredje kvartal øker fra 3,8 i fjor til 4,3 millioner dollar i år. Når omsetningen i dette kvartalet er lavere i år enn i fjor, betyr det at driftsmarginen øker.

Grafikksalget ned

TV-grafikk står for tre firedeler av Vizrts omsetning. Så langt i år er salget en prosent lavere enn for de ni første månedene i fjor, men tredje kvartal i år målt mot tredje kvartal i fjor viser en nedgang på hele 12 prosent.

Selskapet opplyser at ordreboken pr. 10. november var på 47,8 millioner kroner, som er to prosent svakere enn både samme tid i fjor og for et kvartal siden.

Vizrt Ltd. 2012 2011
Driftsinntekter 91,5 91,9
Driftsresultat 4,4 11,3
Resultat før skatt 5,1 11,6

Tall i millioner dollar – pr. tredje kvartal