Det er ikke bare fryd og fred for det bergenske grafikkselskapet Vizrt ved inngangen til 2014. Nyttårsgaven fra israelske skattemyndigheter er et skattekrav på rundt 425 milllioner kroner. Israelerne mener Vizrt har betalt for lite skatt for inntektsåret 2008. Forholdet knytter seg til en intern lisensiseringsavtale som Vizrt har på såkalte intellektuell eiendom.

Etter å ha gjennomført en rekke oppkjøp, samlet Vizrt i 2008 alle rettighetene for intellektuell eiendom. Datterselskapene betalte en årlig lisensavgift for å benytte seg av disse rettighetene.

Dette mener israelerne ifølge en børsmelding skulle vært behandlet som et salg av slike rettigheter, og dermed beskattet.

— Totalt uenige

— Dette er vi totalt uenige i. Vi har gjort dette på en helt vanlig måte, og har heller ikke fått anmerkning fra svenske skattemyndigheter, som også har sett på dette, sier administrerende direktør Martin Burkhalter til BT.

Saken har versert et par år, men det er først nå skattemyndighetene har konkretisert overfor Vizrt hvor stort skattekravet er.

70 millioner dollar, eller rundt 425 millioner kroner, er ifølge Burkhalter totalt urealistisk.

— Det kan ikke bli så høyt. Vi ber nå om dokumentasjon og vil vise hvorfor israelske skattemyndigheter tar helt feil. Våre eksperter sier at dette er et taktisk utspill som ikke er forankret i solide vurderinger.

Vizrt skriver i børsmeldingen at de bestrider det israelske kravet, og at de har ett år på seg til å finne en løsning på skattefloken.

— Deretter vil saken eventuelt gå til retten. Det er vanskelig å si hvor lang tid det tar, sier Burkhalter.

Krangler om avgift

Dersom det ikke skulle ende med enighet rundt punktet om det faktisk var et salg av rettighetene i 2008 , vil de israelske myndighetene hevde at Vizrt skal betale mer i lisenskostnad som skal skattlegges i Israel. Det vil gi et ekstra skattekrav på nesten 100 millioner i 2009.

Ifølge Burkhalter har Vizrt lagt til grunn markedsmessige vilkår ved fastsetting av lisensavgiftene.

— Israelske skattemyndigheter har slengt ut noen tall som ikke er forankret i noen akseptert praksis for hvordan man beregner royalty-avgifter. Vi har gjort ting slik det skal gjøres, og mener vi har en god sak, sier Burkhalter.