Helge Eide er administrerende direktør for DNO International, som Berge Gerdt Larsen på 90-tallet gjorde om fra et lite og ukjent oljeselskap til en rakett på børsen. Så lenge Larsen satt som styreleder kjempet selskapet mot å utlevere regnskapsmateriale til politiet. Men etter at Larsen sommeren 2011 ble utmanøvrert fra styreledervervet av den nye storeieren, RAK Petroleum, gjorde DNO International en helomvending.

Etter å ha anket helt til Høyesterett, trakk selskapet seg fra tre rettstvister som angikk etterforskningen av Larsen og selskaper knyttet til ham, og lovet i en børsmelding i oktober 2011 å samarbeide fullt og helt med myndighetene. Det betydde at DNO International ville gi politiet og skattemyndigheten innsyn i regnskapsbøkene. I samme melding varslet DNO International at selskapet avsluttet alle forretningsmessige avtaler med sin tidligere styreleder.

— Dette viser at det er DNO Internationals interesser som har kommet i fokus hos DNO International, i stedet for interessene til Berge Gerdt Larsen, sa statsadvokat Elisabeth Deinboll da DNOs helomvending ble kjent i fjor. Deinboll er aktor i straffesaken mot Larsen.

Gamle venner vitner

Det er satt av nesten fem måneder til straffesaken mot Larsen, som er tiltalt for grovt skattesvik og grovt bedrageri (se egen artikkel). Deinboll skal bruke de to første ukene på sitt innledningsforedrag, og først etter tre uker skal de første vitnene gå i vitneboksen.

Sjekk ut vår grafikk over de ulike aktørene og veien frem til rettssaken

Storparten av vitnene, 37 personer, er innkalt av Deinboll, blant dem altså Larsens tidligere nære forretningsallierte, Helge Eide.

Også Lars Moldestad, Sportsklubben Branns styreleder, står på vitnelisten. Han har hatt flere lederjobber i Larsen-systemet, før han sluttet i desember 2009.

Her er hele aktoratets vitneliste:

 • Leif Inge Slethei
 • Jan Hansen
 • John Heitmann
 • Petter Fossan
 • Revisor Asbjørn Rødal
 • Advokat Terje Winther-Sørensen
 • Harald Odin Smedsvik
 • Revisor Odd Korsnes
 • Pål Svenheim
 • Lars Moldestad
 • Helge Eide
 • Jan Drange
 • Unni Tefre
 • Alis Nina Drange
 • Sissel Andersen
 • Jan Egil Moe
 • Martin Nordaas
 • Politimester Kaare Songstad
 • Seniorskattejurist Nils Petter Åstveit
 • Seniorskattejurist Ingar Lie
 • Judith Scott
 • Tracey Leigh
 • Karen Grieve
 • Trevor L. Norman
 • Robert Christensen
 • Helen Lucy Grigg Gibson
 • Raymond Terry Gibson
 • Catheran Burnett
 • Mike Piana
 • Kenneth Joseph Hodcroft
 • Kevin Mundie
 • Irene Dow
 • Alan Croll
 • Skatterevisor Erling Kristensen
 • Skatterevisor Per Øyvind Johansson
 • Underdirektør Skatt Vest
 • Politirevisor Ronny Haldorsen Berge Gerdt Larsens forsvarere har kun innkalt et fåtall vitner. Det er så langt ikke klart hvem disse er.

Klager på dommeren

Rettssaken mot Larsen skulle opprinnelig startet sist vinter, men ble først flyttet til august, før starten til slutt ble flyttet til gårsdagen. Den siste utsettelsen skyldens en strid om hvem som skal være meddommere.

Larsens forsvarer. Svein Aage Valen, fremmet i mai innsigelser mot at tidligere NHH-rektor Per Ivar Gjærum skulle oppnevnes som fagkyndig meddommer.

Valens begrunnelse var at retten har oppnevnt NHH-professor Frøystein Gjesdal og statsautorisert revisor Gunnar A. Dahl, som også er seniorforeleser ved NHH, som sakkyndige i saken. I tillegg er en annen NHH-professor, Guttorm Schelderup, oppnevnt som sakkyndig av påtalemyndigheten.

— Jeg tviler ikke på at vitenskapelig ansatte ved Norges Handelshøyskole har høy integritet. Men for utenforstående fremstår det lite tillitvekkende at nære kolleger skal ha sentrale roller som henholdsvis premissleverandør og dommer i samme sak, sier advokat Svein Aage Valen.

Valen nådde ikke frem, men mener Gjærums verv fortsatt er diskutabel, noe som kan gi grunnlag for en anke om Larsen blir kjent skyldig.

— Det kan være en saksbehandlingsfeil vi kan bruke til å angripe dommen, sier han.

Bt.no kommer med flere artikler fra straffesaken mot Berge Gerdt Larsen utover dagen.