— Vi er kjempestolte på vegne av kundene og eier, tallene viser en fantastisk verdiskaping, forteller administrerende direktør Tom Rathke i Vital Forsikring.

Selskapet la torsdag frem sine resultater for 2010. Og Rathke hadde all grunn til å smile. Resultat før skatt viser en forbedring på 568 millioner kroner fra 2009-tallene (se tabell). I tillegg har Vital hatt en økning i forvaltningskapitalen på 6,3 prosent til 247 milliarder kroner.

— Vi befester vår posisjon som et ledende selskap innen livsforsikring og pensjonssparing, sier direktøren, som har som mål å ta enda flere markedsandeler i 2011.

Forsikringsselskapet har i dag rundt én million personkunder og 26.000 bedriftskunder.

VITAL FORSIKRING ASA 2010 2009
Totale premieinntekter 20,9 19,5
Resultat før skatt 1,7 1,2

Tall i milliarder kroner