Den verdijusterte avkastningen for kollektivportføljen økte fra 0 i 2008 til 5,4 prosent i fjor.

Bokført avkastning på denne porteføljen var i fjor 4,7 prosent mot 1,7 prosent året før.

Livselskapet hevder at aktiv forvaltning har gitt dem en meravkastning på 1 milliard kroner.

Resultatet i fjor styrket soliditeten betydelig og ga en kapitaldekning på 11,6 prosent.