— Dette var en veldig hyggelig beskjed, konstaterer administrerende direktør Ingelise Arntsen i Sway Turbine.

I dag viderebrakte Bergens Tidende henne nyheten om at ESA har gitt grønt lys til penger fra energifondet Enova. Pengene skal brukes til et pilotprosjekt som skal sette en helt ny standard for offshore vindturbiner. Selskapet har ventet på godkjennelsen siden februar i fjor.

— Hadde vi ikke fått en avklaring ganske snart, ville det vært krevende å få i gang byggingen av prototypen av turbinen rundt årsskiftet, forteller hun videre.

- Har det vært en reel frykt for at godkjenningen ikke gikk igjennom?

— Man vet jo aldri. Det har tatt veldig lang tid. Men i desember fikk et ganske likt prosjekt i Tyskland godkjent sin mottatte statstøtte. Etter det har Enova hatt god tro på at det skulle gå bra, fortsetter hun.

ESA har konkludert med at statsstøttens positive miljøeffekt veier tyngre enn de negative konkurransevirkningene den vil kunne ha. Formålet med pilotprosjektet er å prøve ut turbinen under realistiske forhold før den introduseres på markedet.

Planen er å prøve ut turbinen i ett til to år og deretter gjøre den tilgjengelig for salg før 2015. Prosjektprisen har vært anslått til cirka 400 millioner kroner.

Hva synes du om kjempevindmøllene? Si din mening.