Som leder av det svenske vitenskapsakademiet, var det en av Gunnar Økvist sine oppgaver å ringe til Nobelprisvinnerne i fysikk, kjemi og økonomi og fortelle dem at de hadde vunnet årets Nobelpris.

Han husker da han skulle kontakte Finn Kydland, som hadde studert ved NHH og fortsatt var knyttet til Helleveien gjennom en professor II stilling.

— Prosedyren er da slik at min assistent ringer vinneren og sier; «This is an important phonecall from Stockholm», forteller Økvist. Prisvinner Kydland befant seg på NHH i Helleveien der Økvist sin assistent fikk kontakt med en sekretær som bistod Kydland. Sekretæren nektet imidlertid å forstyrre Finn Kydland med noen telefon, uansett hvor den måtte komme fra. Professor Kydland holdt på med en forelesning og kunne ikke forstyrres var beskjeden fra Bergen.

Assistenten i Stockholm fortsatte å bedyre at «this is very important», men NHH-sekretæren nektet å la seg overkjøre av en svenske.

— Da spurte assistenten min om det var noen av Kydlands kolleger rundt henne som han kunne få snakke med, og det var det. Assistenten min startet forfra nok en gang. Da ble reaksjonen en annen, minnes Økvist.

Kydlands kollega spaserte rett inn i forelesningssalen, hentet prisvinneren ut og ga han telefonen. Den fra Stockholm.

Stipend til unge forskere

Under markeringen torsdag, mottok også tre unge forskere et rekrutteringsstipend fra Bergens forskingsstiftelse.

Anna Nele Meckler (37), Stian Knappskog (37) og Nils Halberg (36) ble tildelt stipendet.

Anna Nele Meckler, (37) er utdannet innen geoøkologi og har sitt forskningsfelt innen klimaforskning og geologi. Hun har spesialisert seg på rekonstruksjoner av fortidsklima ved å bruke sedimenter fra havet og stein fra huler som arkiver.

Stain Knappskog, (37) er utdannet molekylærbiolog. Han forsker på biologiske - og genetiske årsaksmekanismer ved kreftutvikling og særlig mekanismene som gjør kreftceller motstandsdyktige mot cellegift. Knappskog sin forskning vil kunne bidra til utvikling av mer persontilpasset kreftbehandling.

Nils Halberg, (36) er utdannet molekylærbiolog.Hans forskning handler om både fedme og kreft og sammenhengen mellom disse. Fra før av er det kjent at fedme er en vesentlig faktor for ved spredning av kreftsykdom. Halbergs hovedmål er å forstå hvordan fedme fremmer progresjon av kreft på molekylærnivå.