Det skal etableres prosjekter som i første omgang videreutvikler to satsingsområder. Det er algeproduksjon, som igjen skal gi biodiesel og fiskefôr, og kjemisk produksjon, hvor CO2 er råvaren.

Utvikling av brenselceller for produksjon av elektrisk kraft og hydrogen inngår også i planene.

Milepæl

— Dette er en milepæl både for regionen og på landsbasis, sier daglig leder Svein M. Nordvik i Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL).

Bak planene om industriell utnyttelse av fanget CO2 står foruten NHIL, Institutt for Energiteknikk, Christian Michelsens Research, Universitetet i Bergen og Bergen Teknologioverføring.

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i at fanget CO2 er en ressurs som kan anvendes som et supplement til deponering.

Potensialet stort

— På samme måte som vanlig boss og avfall for lengst er blitt en ressurs, vil vi at CO2 skal brukes til å utvikle nye produkter. Det er nemlig fullt mulig, og potensialet er veldig stort, sier Nordvik.

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) starter testing av to fangstteknologier tidlig neste år.