Her kan du søke i skattelisten (ekstern link)

Paul Chr. Rieber (47), administrerende direktør i G.C. Rieber, står oppført med følgende tall i 2004-likningen.

  • Formue: 76.733.122 kroner
  • Inntekt: 2.500.678 kroner
  • Skatt: 1.791.110 kronerTotalbeløpet på skatteseddelen er han komfortabel med. Regnestykket som fø-rer frem til denne summen har Rieber mer trøbbel med.

– Jeg betaler altfor mye formuesskatt, men burde betalt mer i eiendomsskatt, sier næringslivstoppen til bt.no.

Skremmer folk

47-åringen er grunnleggende uenig i skattesystemet her til lands.

– Det totale skattetrykket er greit. Det er innretningen på systemet som er feil, melder Rieber.

– Hva mener du?

– Formuesskatten skremmer vekk de som vil satse. Dette er ikke skatt på rik-dom, men skatt av bedrifter og arbeids-plasser. Det bidrar til å tappe bedrifter for penger, penger som kunne vært pløyd inn i ny virksomhet. Særlig rammes gründere, de som gjennom hardt arbeid forsøker å skape noe nytt. Da er det mye bedre at skattependelen svinger i retning av mer skatt på forbruk. Mer skatt på bil, båt, hus og hytter.

– En luksusskatt, rett og slett?

– Bruk gjerne et slik begrep. Det er jo ikke noe galt i å ha mye penger, om man bruker dem fornuftig. Poenget er at hard beskatning på luksusgoder vil motivere folk til å stå på og investere pengene de tjener i samfunnsnyttig verdiskapning, heller enn i prangende livsførsel, sier Rieber.

Rieber-mantraet

Til tross for en reell formue på flere hundre millioner kroner, så beskrives Rieber som ekstrem nøysom og usnob-bete. BT har tidligere kalt ham byens største kontrast til turbokapitalistene.

– Jeg har ingen ønsker om å fremstå som veldig hellig på det området. Jeg har en god lederlønn, og har ingenting å be-klage meg over, sier han selv.

Da vil Rieber heller snakke om sam-funnsansvar. Det har alltid vært et heder-sord i de rieberske sfærer.

– Du kan si at det er et motto i familien vår at vi skal bidra på en samfunnsmes-sig fornuftig måte til beste for fellesska-pet, sier 47-åringen.

Og tillater seg en liten, advarende peke-finger. Rettet mot dem han mener er en plett på rullebladet til næringslivet.

– Dette landet er bygd opp av stort sett små og mellomstore bedrifter som driver veldig nøkternt og godt. Så er det et få-tall med en veldig høy profil i mediene som bidrar til å skape et inntrykk av at man i norsk næringsliv vasser i penger. Dette er ikke representativt for det store flertall av bedrifter hvor det jobbes hardt og nøysomt. Det er også ødeleggende for respekten næringslivet har i befolkning-en, sier Rieber.

LEI HYSTERIET: Paul-Christian Rieber er lei «hysteriet» rundt skattelistene. - Er folk så vel-dig opptatt av dette, da? Jeg tror luften er i ferd med å gå litt ut av den ballongen.
Gidske Stark