Toppe er bekymret over tilstanden ved bergensskolene. Som BT har dokumentert de siste dagene, er forfallet stort og mange elever blir syke av å gå på skolen.

— Det gjør stort inntrykk. Jeg har lenge vært bekymret over forholdene i bergensskolen, helt fra jeg var lokalpolitiker, forteller hun.

Hun sitter nå i helsekomiteen på Stortinget. Som lokalpolitiker var hun med på vedtak om at alle skolene skulle være inneklimagodkjent innen 2009. Fremdeles er 22 skoler ikke godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern.

— Jeg trodde vi hadde gjort noe med saken. Det er et nederlag for politikken at vi ikke klarer å prioritere dette, selv med enstemmige vedtak, sier Toppe.

Opp i Stortinget

Hun mener dagens ordning der kommunene selv fører tilsyn med skolene, ikke fungerer.

— Eksempelet fra Bergen viser at det er Arbeidstilsynet som må inn før det skjer noe. Men de har først og fremst ansvar for voksne arbeidstagere. Det er et nederlag i forhold til barn og unges rettsvern, sier Sp-politikeren.

Hun vil nå ta opp dette som en sak i Stortinget.

— Vi må ha én ekstern tilsynsmyndighet for skoler som får makt og myndighet til å være tydelig og som kan sette krav til kommunen med frister og bøter. Tilsynsmyndigheten må få sanksjonsmulighet, sier hun.

Torsdag varslet Fylkesmannen at det er åpnet tilsynssak mot Bergen kommune. Fylkesmannen har ansvar for å påse at elevenes helsevern er i henhold til loven. Tilsynssaken innebærer at kommunen er innkalt til møte hos Fylkesmannen.

— Vi har ikke noen sanksjonsmidler overfor kommunen. Systemet er bygget slik at man har tillit til at kommunen selv følger opp, men vi har ansvar for å følge med, sier assisterende fylkesmann, Rune Fjeld.

— Burde dere hatt en sanksjonsmulighet?

— Det må du nesten spørre politikerne om. Det er iverksatt en ny folkehelselov der Stortinget har bestemt at staten ikke skal ha en inngripende rolle i forhold til kommunen, sier Fjeld.

Hove uenig

Skolebyråd i Bergen, Harald Victor Hove (H), mener at mer tilsyn ikke er det som trengs.

— Det hjelper ikke når stortingspolitikere som Toppe hele tiden skyver ansvaret på kommunen. De vil at vi skal overta mer av statlige oppgaver uten at det følger med midler, sier han. Bøter er feil vei å gå, mener han.

— Vi er i en situasjon hvor vi ikke har greid å vedlikeholde bygg. Vi har flere oppgaver enn noensinne, og kommunene er fremdeles underfinansiert, sier han.

Mens voksne arbeidstagere er beskyttet gjennom arbeidsmiljøloven, er elevenes arbeidsmiljø regulert i opplæringsloven og folkehelseloven. Helsedirektoratet følger opp forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole, og vil nå se på om barn og unge trenger et sterkere vern.

— Vi vil se nærmere på det formelle når det gjelder å sikre bedre inneklima for barn og unge i forskriften til den nye loven om folkehelse, sier seniorrådgiver og lege i Helsedirektoratet, Anders Smith.

BT setter i en serie artikler fokus på skolenes forfatning. Vi trenger din hjelp til å dokumentere skolenes sanne ansikt!

Hvordan står det til på din skole? Fryser du i klasserommet, er dusjene eller toalettene i stykker? Send bilder til 2211 eller skoleforfall@bt.no