Den kjente lokalpolitikeren er en av to eiere av kafeen. Byrådet har diskutert saken denne uken, og har bestemt seg for følgende:

«Skjenkebevillingen ved Cafè Sanaa (...) inndras for en periode på 2 uker (14 dager). Inndagningstidspunktet fastsettes administrativt i samråd med bevillingshaver, dog ikke senere enn 60 dager etter at endelig vedtak er fattet.»

Innen to måneder er gått må altså kafeen stenge ølkranene sine.

Visste ikke om avgjørelse

Det er BT som overbringer Ali avgjørelsen til byrådet.

— Hva er det du sier, er hennes første respons.

Ali var ikke klar over at saken var avklart. Innstillingen fra Kontor og skjenkesaker var at bevillingen skulle inndras i tre uker. Byrådet og helsebyråd Hilde Onarheim (H) lander på to uker.

Forholdene som fører til inndragningen stammer fra en rekke kontroller som ble gjort i sommer. 16.juli samt 6, 12 og 27. august kom kommunens skjenkekontrollerører på besøk i Marken. Feilene de avdekket dreide seg om:

  • Mangler ved intern-kontrollmappen.
  • Konsum av alkoholholdig drikk utenfor godkjent skjenkeareal.
  • Manglende innslag på kasse
  • Uteservering Kontor for skjenkesaker har inngått samarbeid med Bergen kommunale bygg (BKB) for å få oversikt over hvilke uteserveringer som har gyldige leiekontrakter med kommunen og hvem som ikke har det.

«Dette har vært nødvendig da det i praksis viser seg at bevillingshaverne ikke alltid har leiekontrakter, selv om de i sin egenerklæring oppgir at de har slik kontakt. Det hender også at de inngår kontrakt det året tillatelsen til uteservering blir tatt i bruk, og at det ikke inngås kontrakt de påfølgende år», står det i fagnotatet fra Kontor for skjenkesaker.

Under kontrollene kom det frem at stedet ikke hadde gyldig leiekontrakt for arealet de brukte til uteserveringen. I tillegg benyttet de mer enn de 12 kvm de hadde fått godkjent som skjenkeareal ute. De hadde heller ikke avgrenset skjenkearealet.

- Latterlig avgjørelse

Ali selv mener det er kommunen som ikke har vært flinke nok til å sende ut regninger.

— Det første året vi fikk på plass denne avtalen sendte de regning, og vi betalte dem med en gang. Deretter har de ikke sendt til oss, sier Ali, som presiserer at de betaler regningene med en gang de kommer.

Hun mener byrådet ikke kan trekker tilbake skjenkebevillingen uten å gå i dialog med dem.

— Det er ganske latterlig dette. Jeg var ikke klar over at det var gått til byrådet en gang, sier hun til bt.no.

Den tidligere bystyrerepresentanten for Rødt er sjokkert over at bevillingen skal trekkes tilbake, og mener de ikke har brukt opp antall prikker (man kan få inntil 12 prikker før skjenkebevillingen inndras).

— Skjenkekontrollørene var her sist på fredag, og sa at alt var helt i orden. Vi har jo justert alle tingene de har bedt oss om.

Diskuterer ikke gjennom media

Leder for Kontor for skjenkesaker, Gro Gaarder, mener Ali må rette kritikken direkte til dem, og oppfordrer utestedet til å ta kontakt.

— Dette er ikke en diskusjon vi tar med bevillingshaver i avisen, sier hun.

Påstanden om at Cafe Sanaa ikke har brukt opp prikkene avvises. I fagnotatet som hun har skrevet til byrådet står det følgende:

«Det dreier seg om mange forhold som, ut fra prikkbelastningssystemet ville ha ført til svært mange prikker. En har valgt å ikke oppsummere antall prikker, da det i denne saken reageres med en inndragning av bevillingen.

- Hvorfor kan dere ikke si hvor mange prikker det er snakk om?

— Vi gjør en vurdering på at den inndras. Det er ikke nødvendig å skrive hvor mange prikker det er snakk om. Etter en inndragningsperiode bortfaller alle prikkene, svarer Gaarder.

Helsebyråd Hilde Onarheim (H) skjønner ikke Alis påstand om at det ikke har vært dialog mellom partene.

— Men de har muligheten til å klage.

I byrådet bestemte de seg for «kun» å inndra bevillingen i to uker, mot administrasjonens forslag om tre.

— Vi landet på at 14 dager var strengt nok. Det var ikke snakk om skjenking av mindreårige eller overstadig berusede.