Ifølge Datatilsynet skal det svært mye til for å få lov til å legge skattelister ut på internett. Hovedregelen er at det må søkes om tillatelse for å oppbevare og bruke opplysninger fra skattelistene i elektronisk form. En rekke norske aviser har lagt ut de lokale skattelistene på sine nettsider, hvor man kan søke på personnavn.

Avisene

I forskriften er det gitt anledning for pressen til å bruke skattelistene til journalistiske formål.

— Men dette unntaket fra hovedregelen ble gitt før internett kom og åpnet for en helt annen bruk av skattelistene enn en kunne forutse. Derfor mener vi tiden nå er moden for en revisjon av forskriften, sier informasjonssjef i Datatilsynet, Hege Njaa Rygh, til NTB.

Hun mener også det er grunn til litt selvjustis fra pressens side.

— Vi ønsker ikke å definere hva som er journalistikk og ikke, men journalistikk bør være noe mer enn bare å videreformidle skattelister uten noen form for bearbeiding og redigering, sier Rygh.

Hun opplever papiravisenes bruk av skattelistene som noe mer moderat enn før, mens nettaviser legger ut listene fra A til Å, og åpner for hvem som helst til å søke på hvilket som helst navn og hente ut den informasjonen som er ønskelig veldig raskt. Nettet gir en mulighet for sammenstilling av informasjon som man før ikke hadde.

Uønsket

— Men skattelistene ligger også ute til offentlig gjennomsyn i tre uker. Er ikke internett som redskap bare en enklere måte for folk flest å gjennomgå skattelistene på, i forhold til å bla i store protokoller på rådhuset?

— Det finnes ingen kontroll med hvem som benytter seg av informasjonen på nettet, heller ikke hvordan informasjonen brukes. Det kan føre til en bruk som er uønsket for personene det gjelder. En skattyter leverer jo inn selvangivelsen sin for å få skatten beregnet. I neste omgang opplever han eller hun å bli underholdning på avisenes førstesider. Publiseringen av fullstendige skattelister på internett åpner også for en bruk av disse listene som for de fleste er uønsket.

— Men er det egentlig noen prinsippforskjell på papir og nett?

— Forskjellen er at nettet muliggjør en helt annen bearbeiding og sortering av materialet. Man kan på en enkel måte finne de 100 rikeste, eller sortere ut hvem som bør få et hendig golfsett-tilbud. Det kan selvsagt også gjøres ut fra en papiropplysning, men i praksis skjer ikke det på samme måten.

Det er også hensyn å ta til barn og unge som går inn på listene og finner ut hva foreldrene til kameraten tjener. Folk ringer oss og forteller om barn som har fått høre at faren deres tjener så lite. Det er et sårbart tema for mange, sier Rygh.

(NTB)