Det er snart ti år siden Rick's første gangen søkte om tilbygget. I mars trosset byrådet og flertallet i komité for miljø og byutvikling fagetatens råd og ga Rick's tillatelse til å bygge.

Nå har fylkesmannen klaget på tillatelsen Bergen kommune har gitt.

— Det er svært uheldig at kommunen åpner for dispensasjon i en så konkret og spesiell sak. Dette er et spesielt sted, med en historisk verdi og mye følelser knyttet til. Det er viktig å beholde plassen åpen for de som har et forhold til stedet, og som ønsker å legge ned en krans, sier assisterende fylkesmann, Rune Fjeld til Bergens Tidende.

Like ved der tilbygget er planlagt, er det et minnesmerke over Gestapos ofre.

Vil samle opp klagene

Ricks-sjef Tom Greni er oppgitt over klagen fra fylkesmannen.

— For det første så stiller vi oss spørrende til om fylkesmannen er rett instans å klage på dette vedtaket. Den tidligere fylkesmann var med på å sette opp minnesmerket og da mener vi at fylkesmannen i Hordaland umulig kan være en nøytral instans, forteller Ricks-sjef Tom Greni.

Han mener videre at fylkesmannen nå bør se saken i det han kaller rett lys, nemlig de juridiske perspektivene, i stedet for det Greni mener er politikk.

- Hva gjør dere nå?

— Vi må jo samle opp det som er av klager. Jeg mener at klagene er fulle av faktafeil. Blant annet er området det er snakk om ikke en gravplass eller et minnesmerke. Plassen er regulert som et byrom. Om du ser på arealbruksplanen er plassen merket som «byrom med offentlig ferdsel». Det er det man må forholde seg til, mener Greni.

Fra nei til ja

Fylkesmannen er nettopp opptatt av å bevare plassen som byrom, og er kritisk til at det gjennom dispensasjon blir åpnet for utvidelse av bygninger i sentrum. Han frykter at en slik dispensasjon vil skape presedens.

— Ulempen med slike dispensasjoner er at vi ikke får en overordnet planlegging av området, sier Fjeld.

Første søknad om tilbygg ved Rick's kom i 2003. Kommunens byggesaksavdeling har i flere omganger sagt nei til tilbygget som Rick's ønsker å bygge like ved minnesmerket, men politikerne har likevel sagt ja.

— Med tilbygget vil man bygge inn det som i dag fungerer som en uteservering, og som kan være støyende og sjenerende mot minnesmerket. Det har vært en seriøs debatt både i byrådet og komiteen, og vi stiller et klart krav om at det ikke skal være uteservering på taket eller utenfor, sier byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

Greni mener at plassen må omreguleres om det skal være en minneplass.

- Er dere forberedt på å bruke enda mer tid på dette vedtaket?

— Vi får se hvor lang tid det tar. Vi har holdt på i ti år nå og kan godt holde på litt til.