På et styremøte i går besluttet styret i transportkonsernet Tide ASA å foreslå for aksjonærene at selskapet splittes opp. Dette skal skje gjennom å skille ut sjøvirksomheten i et nystartet selskap, som vil få navnet Tide Sjø Holding AS.

— Ulik utvikling - Vi ser at de to forretningsområdene utvikler seg litt ulikt. I sjøselskapet er mange anbud vunnet, og vi må ha fokus på drift i årene fremover. I bussmarkedet er vi midt oppe i flere anbudsprosesser, blant annet i Bergen og Trondheim, sier styreleder Steinar Madsen i Tide ASA.

«Delingen vil skape to fokuserte transportselskaper som vil dra fordel av sin opparbeidede markedsposisjon og kompetanse innenfor sine respektive segmenter i markedet for kollektivtransport», skriver Tide i en børsmelding.

Bussvirksomheten vil bli beholdt i dagens børsnoterte Tide ASA.

Vekst - Det finnes muligheter for å vokse i bussmarkedet. Vi skal prøve å gjøre Tide til et mer attraktivt børsselskap, sier Madsen.

Ved å bli værende på børs, vil Tide ha mulighet til å hente inn ny kapital, noe som vil være nødvendig dersom man ønsker å kjøpe opp andre bussaktører.

En ekstraordinær generalforsamling er ventet avholdt 24. januar. Ifølge Madsen vil delingen av selskapet kunne finne sted i slutten av mars.

I årets ni første måneder omsatte Tide Sjø for om lag 1,3 milliarder kroner, mens den øvrige virksomheten (bussdelen) hadde inntekter på rundt 1,5 milliarder kroner.