Den nye havne— og farvannsloven krever økonomisk skille mellom forvaltnings- og driftsoppgaver for havnen. Havnevesenet har utredet ulike mulige selskapsformer, og sendt utredningen på høring til de ti eierskapskommunene.

Byrådet i Bergen går inn for å dele havnevesenet i flere selskaper: Et interkommunalt selskap som i samarbeid med eierskapskommunene får forvaltningsansvar, og aksjeselskaper som får ansvaret for driften av de ulike havnene.

Ingen kommentar

Byrådet mener videre at havnevesenets eiendommer bør eies av den enkelte kommune.

Havnedirektør Geir Olav Mandt vil ikke kommentere Bergen kommunes høringsuttalelse.

— Etter vedtak i styrer og råd la vi frem tre ulike alternativer som vi sendte ut på intern høring før ferien. Det er fint at vi får inn høringsuttalelser, sier han.

Ingen kommentar

Så langt Mandt har oversikt, har de nå fått to–tre uttalelser. Fristen er 1. november.

— Da skal de bearbeides av administrasjonen, som skal fremme en sak overfor havnestyret, som forhåpentlig vil komme med en innstilling til havnerådet. Det er havnerådet som tar den endelig beslutningen, sier han.

Ordfører i Austrheim, Ole Lyse, er nestleder i havnestyret.

— Jeg har ingen kommentar til dette nå, sier han.

- Hva mener Austrheim?

— Vi har ikke tatt stilling ennå. Vi vil avvente til møtet i eierutvalget. Vi vil høre hva de har å si.