Vitensenteret har ikke mulighet til å betale tilbake, sier administrerende direktør.

— Det er for å avhjelpe i den anstrengte økonomiske situasjonen VilVite-senteret har, og gjøre det lettere for driften. Det politiske miljøet er veldig klar på at VilVite er viktig tilbud for Bergen og for å vekke nysgjerrigheten for realfag blant barn og unge, sier finansbyråd Liv Røssland til BT.

Byrådet foreslår å ettergi to lån, et på 1,45 millioner fra 2010 kroner og et på 6,75 millioner kroner innvilget i 2007.

Lånene har gått til investeringer som har vært nødvendig for å drifte senteret, blant annet til ombygninger, og interiør ved starten.

— Vi er veldig glade for at kommunen som største eier fremmer forslag som gjør at vi får ryddet opp i balansen vår, sier administrerende direktør i Vitensenteret, Svein Anders Dahl.

I tillegg skal kommunen gi senteret et ekstraordinært tilskudd på en kvart million kroner, for å dekke påløpte renteterminer i år.

Støttes av tilskudd

Forslaget er i tråd med et bystyrevedtak fra 19. september, da Bergen Vitensenter AS fikk et ekstraordinært tilskudd. Selskapet fikk også avdragsutsettelse ut 2015.

Ifølge byrådet er økonomien i Vitensenteret svakere enn forutsatt ved starten i 2007. De siste årene har tilskudd stått for nesten 40 prosent av inntektsgrunnlaget, mens litt over 50 prosent har vært senterets egne inntekter.

Det første lånet ble gitt på grunnlag av at senteret hadde stor betydning for byen.

— Slik den økonomiske situasjonen var på vedtakstidspunktet, kan det reises tvil om det var realistisk å kunne forvente at selskapet ville være i stand til å betale avdrag, skriver byrådsleder Monica Mæland og finansbyråd Liv Røssland i innstillingen til bystyret.

- Kan ikke betjene store lån

Nå er det klart at Vitensenteret ikke har mulighet til å betjene lånet på totalt 8,2 millioner kroner.

— Vi har hatt en lang dialog med kommunen for å finne en løsning på hvordan dette låneopptaket skal håndteres fremover.

Han sier at Vitensenteret ikke har hatt inntjening til å betjene så store lån.

— Vi er en ideell organisasjon, og driftsmodellen vår har ikke gitt mulighet til å generere så store overskudd at vi kan betale ned på et så stort lån. Kommunen har vært løpende orientert om vår driftsøkonomi, har gitt oss avdragsfrihet på lånet, sier Dahl.

Vil støtte senteret

Byrådsleder Monica Mæland bekrefter at kommunen ga lånet, vel vitende om at Vitensenteret hadde anstrengt økonomi.

— Hvorfor ga kommunen et lån til Vitensenteret, når det var usikkert om dere ville få pengene tilbake?

— Vi ga lånet som et lån, men vi ser nå at det ikke vil tjene VilVite å tilbakebetale det. Da er det like godt å bli ferdig med det. Vi er opptatt av at senteret skal greie seg, sier Mæland.

VilVite har ikke annen gjeld, opplyser administrerende direktør Dahl. Han understreker at Vitensenteret har god kontroll på driftsøkonomien.

— Det er et mer komplekst bilde enn at kommunen ettergir lånene fordi vi har dårlig økonomi. Vi har en sunn og god drift, og har ikke drevet med underskudd, bortsett fra i 2008, da vi mistet en sponsorinntekt på to millioner kroner. Senere har vi drevet i balanse, sier Dahl.

Statoil og andre sponsorer bidrar til å dekke produksjonen av innhold og installasjoner i senteret.