— Vi lever i samme verden som Sparebanken Vest, som varslet innstramming på lån til bedriftene torsdag. Vi skal også stramme inn på låneveksten. Men vi vil i større grad skille mellom hva vi gjør overfor de største bedriftene og de små og mellomstore.

Det sier divisjonsdirektør Katrine Trovik i DNB.

Obligasjonslån til de store

Hun sier at utlån til de største bedriftskundene i DNB i Hordaland hittil i år har økt med 4,8 prosent, mens veksten for lån til små og mellomstore bedrifter har økt med 6,1 prosent. Den siste gruppen er bedrifter med omsetning opp til 100 millioner kroner.

— Prognosen vår tyder på at veksten i lån til små og mellomstore bedrifter vil ta seg opp mot slutten av året, og ende på 8 prosent for året totalt. For de største bedriftskundene er prognosen motsatt, her venter vi at veksten ender på 4 prosent, sier Trovik.

Hun peker på forskning fra NHH som har påvist at det er de største bedriftene som hemmes mest når kredittmarkedet strammer seg til.

— For disse prøver vi å finne andre løsninger. Gjennom DNB Markets har vi et apparat for å hjelpe dem til lån direkte i obligasjonsmarkedet.

Lån til boligbygging

Selv om banken har ønsket å stramme inn på lån til de største bedriftskundene, har DNB i Hordaland samtidig finansiert flere store boligprosjekter.

— Når det bygges for lite og boligmarkedet er i ubalanse, må vi ta den rollen. Vi må både sørge for at de små bedriftene ikke kommer i kredittskvis og vi må bidra til at det ikke skapes en boligboble. Vi er for øvrig ikke enig med dem som spår at vi har en boligboble som vil sprekke, sier Trovik.

Satser på personmarkedet

Hun peker også på at DNB bevisst har satset sterkt på personmarkedet, blant annet med gode tilbud til unge lånekjøpere, og at banken har lykkes med å ta markedsandeler i Bergen.

— Den satsingen fortsetter. Etter oppussingen av våre lokaler på Torgallmenningen, har vi siden september hatt åpent til kl. 18 på hverdager og lørdagsåpent frem til klokken 14.

På denne måten mener hun banken også bidrar til et levende sentrum.

— Selv om vi skal stramme inn på utlån, vil vi prioritere Bergen og personkundene.

— Dere la torsdag frem resultater for tredje kvartal som viser økt rentemargin på boliglån. Kan du også love lavere rente til personkundene?

— I fjor var marginene på boliglån så lave at vi knapt tjente på å selge slike lån. Nå ser vi mer et normalt marginbilde. Derfor ser du at ingen av de store bankene har redusert boliglånsrenten selv om pengemarkedsrenten har gått ned. Men dette er noe vi vurderer hele tiden, sier Trovik.