Lostjensten er dyr, mener mange. Den hindrer overgangen av transport fra landeveien til sjøveien. Også regjeringen er enig i det. Derfor vil de trolig applaudere mange av de forslagene til innsparing i lostjensten som ble presentert i dag. Kortversjonen av rapporten er: Færre loser på jobb, og mindre utgifter til rederne, noe Norges Rederiforbund hilser velkommen.

Private losskøyter

Det kanskje mest synlige forslaget blir overgangen fra dagens statlige til private losskøyter. Driften av denne flåten er dyr. Av samlet utgift til losdriften på 730 millioner, går 220 millioner til tranport av los til og fra oppdrag.

Beregninger Kystverket har gjort viser at kostnadene ved innleid transport kan bli halvparten av dagens statlige drift. Men økt innleie av tranport vil gi flere overtallige blant losbåtførerne i tjensten. De som vil tjene på denne innsparingen er rederiene, som da vil få lavere losavgifter.

Mindre los ombord

Både Høyre og Fremskrittspartiet har på sine landsmøter i vår vedtatt en politikk for mindre los om bord langs kysten. Erstatningen er utvidet bruk av farledsbevis, som var en godt innarbeidet ordning frem til 2011.

Da ble den strammet inn i en ny losforskrift. Solbakken-utvalget, som i dag presenterte sine nye forslag til lospolitikk, skriver rett ut at innstrammingen for to år siden var uheldig.

De mener at navigatører som tidligere hadde adgang til å seile på farledsbevis i de berørte farvann, må få denne rettigheten tilbake. Dog under forutsetning at de har opprettholdt sin farvannskunnskap.

Fiskrei— og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mottok rappporten mandag. Den skal nå ut på høring kysten rundt, før denne eller en annen regjering setter innsparingene i Lostjensten i verk.