Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen la i dag frem en investeringsplan med bevilgninger til tre ulike områder på marinebasen Haakonsvern i Bergen.

— Dette blir et kjempeløft for Haakonsvern, sier ministeren.

Bardufoss flystasjon i Troms skal være hovedbase for Forsvaret sine helikopter, men det skal etableres en egen mindre avdeling (detasjement) med helikoptre på Haakonsvern for å støtte Kystvakten og Fregattvåpenet.

60 helikopterstillinger

— Fra detasjementet på Haakonsvern vil Forsvaret operere seks NH90-helikoptre med en bemanning på rundt 60 personer. Med denne investeringen er det lagt svært godt til rette for samtrening mellom helikopter og fregatter, sier Strøm-Erichsen.

Hun foreslår å bruke 275 millioner kroner på å etablere helikopterbase med hangarer, kontor og plasser for oppstilling av helikopter på Store Bogøy på Haakonsvern.— De seks helikoptrene skal først for fremst brukes sammen med fregattene, men det øker også fleksibiliteten og beredskapen i andre sammenhenger. Det kan for eksempel bli aktuelt for spesialstyrkene å benytte seg av helikopterbasen, sier forsvarsministeren til Bergens Tidende.

Støy

Det skal etableres kontor og operative funksjoner i et eksisterende kontorbygg, mens vedlikehold, parkering og klargjøring av helikoptrene skal skje i en ny bygning. I tillegg til denne hangaren skal det etableres verksteder, lager, landingsplass, taksebane og oppstillingsplasser.

I tillegg til denne bevilgningen regner Forsvaret med å bruke rundt 160 millioner kroner på tilrettelegging rundt helikopterbasen med blant annet ny vei, boliger og innredning.

- Hvordan vil sivile bergensere merke den nye helikopterbasen?

— Jeg har registrert at beboere stiller spørsmål om støy. Jeg tror ikke det kommer til å bli veldig mye helikoptertrafikk, men når en bosetter seg ved siden av Nord-Europas største marinebase må en regne med noe støy. Det er ikke mulig å flytte marinebasen.

Marinejegertrening

I investeringsplanen er det satt av 296 millioner kroner til administrasjonsbygg og to flerbrukshaller til Marinejegerkommandoen. Byggene skal ligge ved den gamle MTB-havnen på Haakonsvern, hvor den gamle MTB-hangaren skal rives.

— Prosjektet vil gi Marinejegerne gode, tilpassede og kostnadseffektive fasiliteter for å opprettholde den høye kvaliteten norske spesialstyrker besitter slik at de kan fortsette å løse komplekse og krevende oppdrag for Norge både nasjonalt og internasjonalt, kommenterer forsvarsministeren.

Passivhus

I tillegg får Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) et nytt bygg med 97 kontorarbeidsplasser, kartlager og arkiv. Bygget vil koste rundt 112 millioner kroner og skal blant annet erstatte et depotbygg fra 1962.

— Dette nye administrasjonsbygget blir Forsvarets første nullenergibygg og vil gi Forsvaret gode erfaringer med tanke på å bidra til regjeringens målsetting om nesten nullenerginivå på nye bygg fra 2020, sier Strøm-Erichsen.

Forsvaret har vurdert Haakonsvern til å være det beste alternativet for plassering av en mindre helikopterbase i Sør-Norge, og det er lite trolig at Stortinget vil stoppe investeringsplanene.

Fra før er Bergen landets største forsvarskommune målt i både aktivitet og antall ansatte.

Hva synes du om planene? Sin din mening.