Politikere, næringsliv, fagmiljøer og ikke minst TV 2 selv, arbeider nå iherdig med å finne løsninger på kanalens problemer.

TV 2 skal kutte 150 millioner kroner og har varslet at 100 årsverk kan forsvinne innen utgangen av året. Flytting av deler av virksomheten til Oslo er et av tiltakene som vurderes for å spare penger.

Nå foreslår kommunalråd, Ruth Grung (Ap) samlokalisering av NRK–Hordaland og TV 2 for å hindre at kanalen flytter.

– Det hadde vært spennende om vi klarte å samle TV 2, NRK og det mediefaglige forskningsmiljøet på Nøstet, sier Grung som tidligere var styreleder for interesseorganisasjonen Bergen Media By.

Vil ha nybygg

– Mener du at de største TV— konkurrentene i Bergen skal arbeide under samme tak?

– Jeg tenker nybygg både der TV 2 holder til i dag og på nabotomten. NRK og TV 2 kan eventuelt samarbeide om et større studio med tilhørende teknisk utstyr. Dette kan være kostnadsbesparende for begge kanaler. Det viktigste ved forslaget er likevel den kreative effekten en slik samling av fagmiljøer kan få, sier hun.

Spennende idé Media Norge og flere produksjonsselskap holder allerede til i området.

Regionredaktør i NRK Hordaland Unni Arnøy, synes ideen til Ruth Grung er spennende.

– Vi trives godt på Minde, men ideen om samlokalisering på Nøstet er spennende og jeg håper den blir utredet.

– Hvilke fordeler kan dette innebære for NRK?

– Det er for tidlig å si, det er en av tingene en eventuell utredning må vise. Men det er viktig for NRK at TV 2 blir i Bergen. De har bidratt til utviklingen av et sterkt og nyskapende TV- miljø i byen. TV 2 og NRK har allerede en avtale om samarbeid om teknikk, det er på innhold vi konkurrerer. En eventuell flytting til Nøstet vil innebære store kostnader, men jeg vil absolutt ikke avvise ideen, sier Arnøy.

Informasjonsdirektør i TV 2 Rune Inderøy er også positiv til forslaget.

– Jeg har hørt ideen vært luftet, men den har ikke vært fremmet som et konkret forslag. Vi i TV 2 er åpen for alle kreative mennesker som kommer med forslag og løsninger på vår situasjon, sier han.

Hurtigarbeidende komité Inderøy sier det foregår et utmerket samarbeid mellom NRK og TV 2 på det tekniske området og at dette har spart kanalen for dyre nyinvesteringer.

– Jeg har ingen prinsipielle innvendinger mot en samlokalisering med NRK, sier han

– Men er det realistisk? Et slikt byggeprosjekt er dyrt og tidkrevende og TV 2s situasjon er prekær?

– Vi er nå midt inne i arbeidet med å utrede TV 2s fremtid. Så det blir vanskelig for meg å uttale meg kategorisk om forslaget før om en måned eller to.

Ruth Grung sier man er på overtid og håper at en hurtigarbeidende komité kan komme i gang med å utrede forslaget.

– Det er særdeles viktig at TV 2 blir i Bergen. Det er ikke bare viktig for Bergen, men for hele landet at det finnes et sterkt TV-miljø utenfor Oslo, sier hun.

Er samlokalisering en god ide? Si din mening.