— Vi har en sterk posisjon i Brasil, og på denne måten kan vi få den ønskede veksten i regionen, forteller finansdirektør Hilde Drønen i DOF ASA.

Selskapet har levert søknad om børsnotering til CVM, som er kredittilsynet i Brasil. Det er første skritt i retning av børsnotering av DOFs virksomhet i Brasil, Norskan Offshore, på børsen i São Paulo.

Selskapet har mellom 20 og 30 båter med kontrakt i Brasil.

— Det er et veldig godt marked for våre typer båter, sier Drønen.

Deres hovedkunde i regionen er Petrogas, men de leverer også tjenester til blant annet Statoil.

Drønen forteller at selskapet håper å få gjennomført børsnoteringen i løpet av første halvår i år. Selskapet vil i den forbindelse gjennomføre en emisjon.

— Uansett hva vi gjør ønsker DOF å eie mer enn femti prosent av aksjene, sier Drønen.