Finansdepartementet ønsker å øke eiendomsskatten for kraftverk. En slik endring kan gi enkelte kommuner nye millioninntekter, men kraftbransjen mener satsingen på fornybar energi vil lide.

Finansdepartementet sender i disse dager et forslag om høyere beskatning av kraftselskaper ut på høring. I forslaget åpner departementet for å justere maksimums— og minimumsreglene i eiendomsskatten oppover i årene framover, skriver Aftenposten.

Flere kommuner, ikke minst på Vestlandet og i Agderfylkene, kan komme til å tjene millioner på en slik justering. Finansdepartementet peker i sitt forslag på at reglene for eiendomsskatten har stått nominelt uendret siden 2004.

Kraftbransjen jubler ikke for den foreslåtte justeringen.

– Skattetrykket på kraftbransjen er allerede veldig høyt. Vi advarer mot økte skatter som direkte vil gå ut over bransjens evne til å foreta en historisk satsing på fornybar energi og samtidig bruke mye penger på nettet, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge, som organiserer 270 forskjellige energibedrifter.

Han mener en økning av eiendomsskatten vil føre til stor usikkerhet om rammebetingelsene i kraftbransjen, og ha som konsekvens en svekket investering i fornybar energi.

Høringsrunden til forslaget varer til 1. juli, og deretter blir forslaget trolig tatt med i statsbudsjettet for 2012.