Les også:

Finanstilsynets nye forslag vil gjøre det vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet.

Tilsynet er bekymret over at gjelden øker mest blant de som har høyest gjeld i forhold til inntekt. De ønsker en mer nøktern utlånspraksis.

Dersom du skal låne 90 eller 100 prosent av kjøpesummen til bolig, vil tilsynet at bankene skal kreve tilleggssikkerhet eller en særlig forsvarlighetsvurdering.

— Den sterke veksten i boligpriser og husholdningsgjeld øker risikoen for finansiell ustabilitet, sier Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Den noe større sikkerhetsmarginen skal være et middel for å møte et tilbakeslag i realøkonomien.

FT har ikke grunnlag for å tallfeste hvor mange som ikke vil få lån dersom lånetaket begrenses til 85 prosent av kjøpesummen.

Vil begrense avdragsfrihet

Finanstilsynet mener at det ikke bør gis avdragsfrihet når lånet er større enn 70 prosent av kjøpesummen.

Et nytt sammenbrudd i internasjonale kapitalmarkeder vil få betydelige konsekvenser også for norske banker, påpeker direktøren.

Finanstilsynet mener at den økte bruken av avdragsfrie lån øker sårbarheten ved nedgang i økonomien.

Husholdningers gjeldsvekst har i flere år fulgt utviklingen i boligprisene. Dette er i stor grad drevet av lånekundenes positive forventninger til egen økonomi og tro på fortsatt prisoppgang på boliger.

Finanstilsynet mener denne optimismen vil gjøre mange nordmenn sårbare overfor en økt markedsuro og renteoppgang i Norge.

- For mye lån skaper bobler

FT ber bankene ta høyde for en renteøkning på 5 prosentpoeng ved vurdering av kundenes betalingsevne.

  • Bobler skapes ved at husholdningene tar opp mye lån, optimismen er stor og boligprisene øker helt til det kommer til et nivå der husholdninger ikke kan ta opp mer lån, og må stramme inn økonomien, som igjen fører til at prisene faller, sier Baltzersen.

Han peker på at realprisveksten i boligprisene har vært på 88 prosent fra 1987 til august 2011. Gjeldsgrad for husholdningene i 1988 var 150 prosent av inntekten. Nå er den snart 200 prosent.

  • Boligprisene i Norge er rekordhøye og på vei oppover, sier Baltzersen.

Han understreker at dette er mulige endringer.

  • Vi vil drøfte våre forslag med finansnæringen, Norges Bank og forbrukerinstitusjoner før vi fastsetter nye retningslinjer, sier han.

FT foreslår dessuten en lovendring. De vil at forsvarlig utlånspraksis skal fastsettes i forskrift, slik at Finansdepartementet kan stille krav til institusjoners utlånspraksis.

Finanstilsynet vil ha strengere krav til egenkapital. Her er f.v. Erik Lind Iversen, direktør for finans og forsikringstilsynet og Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen under pressekonferansen i Oslo onsdag. FOTO: ØYVIND GUSTAVSEN
�yvind Gustavsen