• BYGGER FOR Å SELGE: «Byrådet ser på det som en stor fordel at det ikke legges til rette for påbygg over selve svømmehallen», heter det i forslaget. - Vi ønsket fire etasjer for å få et så stort salgspotensial som mulig, sier Kjell Aga fra Eiendomsavdelingen til Bergen kommune. FOTO: Rune Meyer Berentsen

Vil lage høyhus av Sentralbadet

Byrådet foreslår et tilbygg til Sentralbadet på fire etasjer for å tjene mest mulig på salget. Kommunen burde bruke disse pengene til å holde badet åpent, mener arkitekturpsykolog Eirik Glambek Bøe