— Det er helt umulig å kunne holde seg på topp i forskningsverdenen ved bare å bruke halvparten av arbeidstiden sin på det, sier professor Kenneth Hugdahl.

Han vet hva han snakker om.

Den svenskfødte forskeren som har bodd i Bergen siden 1984 er blant de mest produktive forskerne ved psykologisk fakultet, og mottok i 2009 den prestisjefylte tildelingen European Research Council Advanced Grant Award.

Stor gåte

Kort fortalt forsøker Hugdahl å forstå hvorfor schizofrene personer hører stemmer i hodet – og hvorfor de ikke klarer å ignorere disse stemmene.

For å komme til bunns i problemet bruker forskerne en MR-maskin for å måle blodgjennomstrømningen i hjernen.

— Vi vet hvilke områder som har med stemmehøring generelt å gjøre. Hypotesen er at det hos pasientene må ha skjedd noe i det området som er knyttet til schizofreni, sier Hugdahl.

Sang på hjernen

Så langt viser funnene at pasientene har færre nerveceller i de aktuelle områdene av hjernen enn kontrollpersoner. I tillegg settes altså disse nervecellene i gang av noe som ikke skal være der, noe som gjør at man hører stemmer.

Men å «høre» lyder som ikke er der kan også friske gjøre. Hvem har vel ikke opplevd å få en sang på hjernen?

— Men vi kan bruke andre kognitive evner til å undertrykke dette. En slik impulskontroll er også svekket hos pasienter med schizofreni, forteller Hugdahl.

Skal undertrykke stemmene

I det lange løp vil en medisinsk behandling som hindrer stemmene fra å oppstå være det beste for pasientene, men nå jobber Hugdahl med et utradisjonelt behandlingsprogram som skal lære schizofrene å undertrykke stemmene.

— Vi har utviklet en Iphone-applikasjon med talelyder som er konstruert på en spesiell måte, forteller professoren. Ulike stemmelyder strømmer ut i venstre og høyre øre

Snart pasienttesting

Ved å lytte til Iphonen skal pasientene trene seg på å ignorere noen av stemmene de hører i det ene øret, og konsentrere seg om lyden i det andre øret.

— Å trene opp konsentrasjonen kan være en hjelp til å undertrykke stemmene de hører, sier Hugdahl.

Det var stipendiat Josef Bless i Hugdahls forskergruppe som kom opp med ideen om å utvikle en applikasjon til Iphone, basert på en metode som er vært brukt i forskergruppen i flere år.

Målet er å komme i gang med de første pasientforsøkene over sommeren.

Hva tror du om forskerens teori? Bruk kommentarfeltet .