— Vi må få en mer reell konkurranse, sier Jan Tennfjord, daglig leder i Norgestaxi Bergen AS.

Nå oppfordrer han Hordaland fylkeskommune til å ta løyver fra storebror Bergen Taxi og gi til de mindre drosjesentralene i Bergen.

— Det må være helt uaktuelt, svarer Jan Valeur, daglig leder i Bergen Taxi.

- Overraskende høyt tall

Tennfjord mener det er et stort problem at kundene i altfor høy grad ringer den største sentralen når de trenger drosje. Årsaken til skjevheten er løyvetildelingen: Fylkeskommunen har tildelt 450 løyver til Bergen Taxi, som tidligere hadde monopol i Bergen, og bare 175 til Norgestaxi.

— Kundene ringer den største sentralen siden drosjene derfra i snitt kommer raskere til kunden, sier han, og peker på at Bergen Taxi har flere biler spredd over et større område.En undersøkelse utført ved Norges Handelshøyskole viste at 70 av 83 spurte privatpersoner ringer Bergen Taxi når de trenger drosje. For dem som bestiller drosje med telefon, betyr rask responstid aller mest. En svakhet ved undersøkelsen er at antall spurte er lavt.

— Det er et overraskende høyt tall, men samtidig er jeg ikke forundret, sier Tennfjord.

Han anslår at Norgestaxi får 30 til 35 prosent av sine turer etter bestilling til sentralen. Ifølge Bergen Taxi får de rundt 65 prosent av turene per telefon.

- Kvalitet, ikke størrelse

— Hovedproblemet, som også undersøkelsen viser, er at det må mer styring til for å få en likeverdig konkurranse. Jeg har ikke noe fasit på hvor mange løyver som bør flyttes for å gi økt konkurranse, men i alle fall ti prosent, sier Tennfjord.

Alternativet, mener han, er å øke løyvetallet for de minste sentralene. Men han foretrekker det første alternativet.

Tennfjord får støtte fra NHH-professorene som har laget rapporten basert på et bredt forskningsmateriale om drosjemarkeder. Rapporten, som er finansiert av Norgestaxi, konkluderer med at et fullt frislipp ikke vil gi en samfunnsøkonomisk optimal løsning for taximarkedet.

— Våre resultater passer med erfaringer fra deregulering av markedene i Sverige og Nederland. En sammenligning fra 2008 viser at drosjeprisene var lavere i København – som har regulering både av antall biler og priser – enn i Stockholm, der både etablering og prisfastsettelse er fri, sier professor Rolf Jens Brunstad.

- Uklokt

Jan Valeur, daglig leder i Bergen Taxi, synes ikke noe om noen av alternativene.

— Å frata et selskap kapasitet er uaktuelt. Vi har et ansvar overfor våre kunder og kontrakter som vi må oppfylle. Da trenger vi de løyvene vi har, sier han.

Valeur mener også at Tennfjord overdriver betydningen av størrelse.

— Vi har jobbet planmessig med å forbedre oss, og tror folk velger oss også fordi vi leverer kvalitet. Kundene velger oss på nytt fordi de er fornøyd, sier han. Valeur er kritisk til både å øke antall løyver og frislepp etablering.

— Det tror jeg er uklokt. Da vil vi få overetablering, svak økonomi, dårlig kvalitet og etter hvert høyere priser, sier han.

Først i køen

Når drosjekundene i Bergen tyr til telefonen ringer de fleste Bergen Taxi. Men i drosjekøen betyr ikke drosjeselskapet særlig mye. For dem som bestiller drosje med telefonen er det hurtighet som betyr aller mest. Deretter er det viktig at bilen kommer presis. Det tredje viktigste kriteriet for valg av selskap det ringes til, er at det må være enkelt å bestille.

— Kundeundersøkelsen viser også at det er problemer med prisinformasjon i taximarkedet. Folk er opptatt av pris når de kjører drosje. Med dårlig prisinformasjon kan det tenkes at mange velger bort taxi fordi de ikke vet hva prisen er, sier professor Siri Pettersen Strandenes ved Norges Handelshøyskole, som er ansvarlig for undersøkelsen av bergenske drosjekunder.

Hun mener utformingen av holdeplassene også er viktig for konkurransen. En kø av biler gjør det vanskelig å velge en bil lengre bak.

— I Sverige finnes det flere løsninger på holdeplassene. Ved flytoget i Stockholm har selskapene forskjellige køer. Og noen holdeplasser har en automat der man først velger selskap og så går til bilen fra det selskapet, forteller Siri Pettersen Strandenes.