Samferdselsdepartementet legger frem forslaget i høringsutkastet til ny parkeringslov, skriver Adresseavisen i dag.

Formålet er å utvide kommunenes adgang til å innføre betalingsparkering. Forslaget er begrunnet med behovet for å redusere biltrafikken, lavere CO2-utslipp og bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere.

Hvis lovforslaget blir vedtatt, vil kommunene kunne pålegge avgifter på arealer som er såkalt allment tilgjengelige, som for eksempel parkeringsanlegg ved kjøpesentre eller på P-plasser som bedrifter tilbyr sine ansatte. Lovforslaget gjelder både privat og offentlig eiendom, og det vil være opp til hver enkelt kommune å bestemme om de vil pålegge betalingsparkering.

— Konkurransevridende

Administrerende direktør Knut Eliassen ved Lagunen Storsenter, som eier alle parkeringsplassene ved kjøpesenteret, mener en slik lov i utgangspunktet er unødvendig.

— For Lagunens del så har vi allerede innført parkeringsregulering i Laguneparken med avgift etter to timer, og vi vurderer også innføring av avgift i det nye parkeringshuset som skal stå ferdig til julehandelen i november, sier Eliassen.

Han sier parkeringsregulering ved Lagunen uansett tvinger seg frem i forbindelse med bybaneforlengelsen til kjøpesenteret.

— Det er naturlig med parkeringsavgifter i pressområder, men samtidig kan kommunale pålegg om betalingsparkering i verste fall føre til konkurransevridning, påpeker Eliassen.

Forbud mot refusjon

I lovforslaget er det gjort unntak for betalingsplikt for parkering i boligområder.

— I Bergen bygges det ut mange områder med kombinert bolig-, nærings- og kontorvirksomhet. Hvordan vil slike prosjekter bli behandlet under et nytt lovverk? Det er åpenbart mange paradokser her, og etter min mening er det best om markedet selv regulerer dette, sier Eliassen.

For å hindre kreative fremstøt for omgåelse av kommunale parkeringsvedtak, foreslår departementet også generelt forbud mot å gi kunder refusjon for betalt P-avgift i form av direkte utbetaling, rabatter og verdikuponger.

Ifølge høringsutkastet vil det være opp til kommunene å bestemme parkeringsavgiftens minimumssats og andre detaljer, men kommunene vil ikke kunne regulere antallet parkeringsplasser.

Vil ha verktøyet

Byråd for miljø, klima og byutvikling, Filip Rygg (KrF), er avventende positiv til lovforslaget.

— Generelt synes jeg alltid at det er greit å få flere verktøy i kassen. En av grunnene er at veldig mye av det som gir oss problemer i dag er utenfor kommunal påvirkning. Det gjelder parkeringsplasser, trafikken fra nabokommuner og E 39, som påvirker luftkvaliteten i Bergen, men som vi ikke kan gjøre så mye med, sier han.

Om det blir aktuelt å bruke verktøyet, er han ikke så sikker på.

— Jeg ser ikke umiddelbart steder hvor dette er høyaktuelt. Dessuten er det litt for enkelt å alltid innføre nye avgifter. Hva med å gi arbeidsgivere mulighet til å gi sine ansatte skattefrie busskort? Det er et mer positivt virkemiddel, sier han.

Harald Schjelderup (Ap) er også avventende.

— Dette må brukes med omhu, og kun dersom det finnes et svært godt kollektivtilbud. Bergen bør ha et langt bedre kollektivtilbud før vi tenker på noe slikt, sier han.

Hva mener du om saken?