— Vi er uenige i dommen. Så enkelt er det, sier hans advokat, Else Bugge Fougner.

Hun har representert Antonesen i hele den pikante rettsprosessen som nå har pågått i snart to år - siden seieren i tingretten, til tapet i lagmannsretten for drøye tre uker siden.

— Konklusjonen om å anke ble fattet relativt raskt, påpeker Fougner.

To ulike resultat

Det var etter rederens død i 2010 at Per Ray Antonesen arvet 100 millioner kroner og et landsted på Sørlandet til en verdi på rundt 30 millioner kroner.

Antonesen er sønn av Kjøde og hans tidligere sekretær.

Dette ble ikke akseptert av de tre øvrige Kjøde-barna som tok saken for Bergen tingrett i 2012. De mente testamentet og ektepakten mellom deres foreldre var ugyldig, men vant ikke frem.

Med et nytt advokatteam anket de saken til lagmannsretten som ga dem fullt medhold på alle punkt.

Dommen fra januar slo fast at arven skal fordeles på alle barna, mens Einar (71), Dagny (69) og Kari (68) Kjøde i tillegg får dele arven på flere titalls millioner kroner som moren Åse Kjøde hadde krav på.

— Vi hadde håpet at saken var over, men vi tar anken til etterretning, sier de tre Kjøde-barnas advokat Fredrik Gisholt.

- Et trangt nåløye

Han var ikke kjent med at Antonesen vil anke saken til Høyesterett når BT tar kontakt, men tror ikke sannsynligheten er stor for at den øverste rettsinstansen velger å ta imot anken.

LANG KAMP: Saken om arven etter skipsreder Rolf Kjøde har vært alt annet enn et harmonisk familieoppgjør. Her er Dagny, Einar og Kari Kjøde fra ankesaken i lagmannsretten senhøstes i fjor. Advokat Fredrik Gisholt til høyre.
Odd E. Nerbø

— Det er et trangt nåløye å slippe igjennom Høyesteretts ankeutvalg, og jeg kan ikke se at det er noe prinsipielle sider ved saken som skulle tilsi at de gjør det. Men hvis det skjer, så kan jeg ikke se at Høyesterett skal vurdere saken annerledes enn lagmannsretten, sier Gisholt, og legger til;

— Når vi mottar anken skal vi lese grundig gjennom den og komme med et tilsvar.