— Han har besluttet å trekke sin klage og søknad om ny advokatbevilling, og har i dag lagt ned sin praksis og returnert sin bevilling til tilsynsrådet.

Det skrev advokat John Christian Elden i en e-post til Bergens Tidende tirsdag. Elden representerer Aage Mjeldheim, som sist uke for andre gang på tre år ble fratatt advokatbevillingen av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Bakgrunnen er manglende innlevert regnskap for 2011. Det er også gjennomført et bokettersyn hos Mjeldheim, men resultatet er så langt ikke klart.

Redegjør for tilsynsråd

BT tok før helgen kontakt med Mjeldheim og oversendte en rekke spørsmål angående hans økonomi og saken rundt boligselger Wenche Folkedal (se egen artikkel). Mandag formiddag var Elden i Bergen for å møte sin klient. Det var etter dette møtet at Mjeldheim besluttet å legge ned advokatvirksomheten.

Ifølge Elden er regnskapet for 2011 nå revidert og innsendt tilsynsrådet. En økonomisk redegjørelse vil også bli forelagt tilsynsrådet neste uke.

— Vi har derfor ikke ytterligere kommentarer til BT nå, skriver Elden.

Gjentatte problemer

Mjeldheims advokatpraksis har vært tema i tilsynsrådet flere ganger.

To bokettersyn, i 2004 og 2006, endte begge med advarsler. I protokollen fra 25. januar 2007 heter det at: «Tilsynsrådets styre finner særlig å kritisere advokat Mjeldheim for hans klientmiddelbehandling.»

Både i 2008 og 2009 fikk Mjeldheim advarsel på grunn av for sent innlevert regnskap. Sammen med resultatet av et bokettersyn var det grunnlaget for at advokatbevillingen senere ble tilbakekalt. I protokollen fra Advokatbevillingsnemndens møte 27. oktober 2009 heter det at «det fremstår som uforståelig at ikke advokaten – etter to tidligere bokettersyn med klar påpeking av betydelige regnskapsmessige mangler – har sørget for at regnskapsføring og klientmiddelbehandling finner sted iht. (i henhold til) reglene på området.»

I 2010 og 2011 fikk Mjeldheim nye advarsler, også denne gang på grunn av for sent innlevert regnskap.

Ifølge berammingslistene til Bergen og Nordhordland tingrett, samt Gulating lagmannsrett, skulle Mjeldheim i løpet av de neste månedene vært forsvarer i en rekke saker som omfatter både samværsrett, legemsbeskadigelse og grovt tyveri.