Sist onsdag vedtok et enstemmig Austrheim kommunestyre at Breidvik Eiendom må betale tilbake de 3.570.000 millioner kronene som rådmann Jan Olav Osen utbetalte til eiendomsselskapet.

Likevel kvier daglig leder Odd Arne Blindheim seg for å betale tilbake millionbeløpet. Han sier at hans selskap aldri purret på 2009-regningen, slik kommuneledelsen trodde, men at de ba om penger for arbeid som ble utført i nyere tid.Denne forespørselen har så blitt misforstått av rådmannen, ifølge Blindheim.

— Vi har overdratt infrastruktur til kommunen for 14-15 millioner kroner i ettertid, så kommunen er skyldig oss beløp godt over de 3,5 millioner kronene, sier han.

Skylder fortsatt selskapet penger

At kommunen skylder Breidvik Eiendom penger, bekreftes av assisterende rådmann Olav Mongstad.

— De har imidlertid ikke fått alt dette arbeidet dokumentert i sum overfor oss. Vi må sette oss ned sammen og be om en gjennomgang med Breidvik Eiendom og andre entreprenører vi har avtaler med, sier Mongstad.

Likevel er han klar på at kommunen fortsatt krever millionbeløpet tilbakebetalt snarest.

— Pengene ble utbetalt på feil grunnlag, og vi ber derfor om å få dem tilbakeført. Deretter kan vi begynne å diskutere de andre beløpene det er snakk om, sier Mongstad.

Holder igjen pengene

Men pengene kommer ikke med det aller første, ifølge Odd Arne Blindheim.

— Det virker tullete at kommunen skal få tilbakebetalt beløpet, for så å betale inn et enda større beløp til oss, sier bedriftslederen.

- Det kan oppfattes som at dere holder kommunens 3,5 millioner kroner som gissel?

— Nei, det er ikke vår intensjon å bruke dette som pressmiddel. Men vi har forskuttert for kommunen i årevis, og det er allerede bygget seg opp flere hundre tusen kroner i renter på de utestående beløpene, svarer han.

- Kunne vært løst på ti minutter

Blindheim mener kommunen har vært alt for trege med å betale ut anleggsbidrag for vei, vann og kloakkanlegg som selskapet hans har bygget ut.

— Sunt bondevett og forretningstradisjon tilsier at man beregner det mellomværende beløpet, utbetaler det, og blir ferdig med hele saken. Kommunen har flere ganger brukt mellomregning til oss, og jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan gjøre det nå. Da hadde hele saken vært løst på ti minutter, mener Blindheim.

Han presiserer at Breidvik Eiendom har hatt og fortsatt har et «utmerket» forhold til kommuneadministrasjonen.

— Etter vår mening er det opposisjonen i kommunen som gjennom kontrollutvalget driver en heksejakt mot kommunen. Vi føler oss misbrukt i et skittent politisk spill, sier han.