Øystein Michelsen, konserndirektør for utvikling og produksjon i Norge, mener industrien er helt avhengig av å få tilgang til nye letearealer for å holde trykket oppe i årene etter 2020.

— Vi må opprettholde et stabilt høyt aktivitetsnivå. Alternativet er fallende produksjon og fallende inntekter, var budskapet på Statoils energiseminar i Bergen torsdag.

Statoil ønsker å øke produksjonen fra dagens 2 millioner fat per dag, til 2,5 millioner fat per dag i 2020. Foruten iherdig leting, vil det kreve fortsatt tung satsing på små, hurtige utbygginger og modne felt.

— Jeg ønsker ikke å svartmale. Men lar vi være å satse, og sier at nok er nok, kan vi raskt få problemer med å opprettholde arbeidsplasser og inntekter, sier han.

Lofoten og Vesterålen

Aktiviteten og investeringsnivået i oljenæringen har aldri vært større enn nå, men på mange felt vil produksjonen avta dramatisk om noen år, ifølge Michelsen.

Han er tilhenger av å få en konsekvensutredning av Lofoten og Vesterålen så raskt som mulig, og avviser at dette kan forsterke kostnadseksplosjonen i oljenæringen.

— Presset og kostnadsutviklingen som vi har i dag er ikke relevant i forhold til en konsekvensutredning. Det er viktig at myndighetene får et best mulig grunnlag til å treffe sine valg. Så får det bli opp til dem å bestemme hva som skal skje med dette området i fremtiden, sier han.

Tror ikke på oljeprisfall

Statoils høye produksjonsambisjoner er avhengig av at oljeprisen holder seg. Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets, tror ikke på noe stort prisfall på olje fremover.

— Selv om skiferolje kommer for fullt, er det ikke nok til å dekke etterspørselen. Den regner vi med vil øke, sier Saltvedt.

Hun mener skiferoljen er viktig for å balansere oljemarkedet, og at den bidrar til å stoppe de store prissvingningene som rammer konsumentene hardt.

— Men det koster stadig mer å produsere olje. Derfor tror jeg oljeprisen vil holde seg høy, sier hun.