• Den nye stiftelsen er først og fremst opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen, sier sønnen.

— I familien har vi lenge snakket om å etablere en slik stiftelse til samfunnsnyttige formål – også da min far levde. Når det nå er blitt realitet skjer det etter initiativ fra min mor, Aud Jebsen, som nå gir sine aksjer i rederiet pluss en del andre milder til stiftelsen, sier Hans Peter Jebsen.

Han forklarer at flere gode år for rederivirksomheten selvsagt har bidratt til å gjøre etableringen av stiftelsen lettere.

— Det er derfor et ønske og en god mulighet nå til å gi noe tilbake til samfunnet. Og min far var svært opptatt av utdanning og innovasjon. Derfor starter vi med forskning, sier Jebsen.

Hans far, Kristian Gerhard Jebsen, startet rederiet som fortsatt bærer hans navn i 1967.

I 1968 etablerte Kristian Gerhard Jebsen samseilingsselskapet Gearbulk Ltd. I dag eies dette rederiet sammen med japanske Mitsui OSK Lines og drives fra London. Rundt årsskiftet kjøpte japanerne seg opp til 49 prosent eierandel i det store rederiet. Men fortsatt er det Jebsen-familien som kontrollerer Gearbulk med 51 prosent av aksjene og med Hans Peter Jebsens, bror Kristian Jebsen, som styreformann. Gearbulk alene sysselsetter rundt 3500 mennesker.

I dag eies alle Kristian Gerhard Jebsen-selskapene i hovedsak av de to brødrene Hans Peter og Kristian Jebsen, etter at den tredje broren Jan Henrik solgte ut.

Familiens investeringsvirksomhet utenom shipping ivaretas av Jebsen Asset Management.